Logotyp Melleruds kommun

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.

Anslag om justerade protokoll

Byggnadsnämnden 25 oktober 2023

Anslaget publicerades 31 oktober 2023
Du kan överklaga till och med 20 december 2023

Kommunfullmäktige 22 november 2023

Anslaget publicerades 27 november 2023
Du kan överklaga till och med 19 december 2023

Kommunstyrelsen 8 november 2023

Anslaget publicerades 13 november 2023
Du kan överklaga till och med 5 december 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november 2023

Anslaget publicerades 13 november 2023
Du kan överklaga till och med 5 december 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 november 2023

Anslaget publicerades 27 november 2023
Du kan överklaga till och med 19 december 2023

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 22 november 2023

Anslaget publicerades 23 november 2023
Du kan överklaga till och med 14 december 2023

Socialnämndens utskott 14 november 2023

Anslaget publicerades 14 november 2023
Du kan överklaga till och med 6 december 2023

Jobba i Melleruds kommun

Boendestödjare Legitimerad förskolelärare till MarkusgårdensförskolaYrkeslärare inom svetsteknikTimanställning inom SocialförvaltningenGitarrlärareVerksamhetsledare sökes till Rådahallen1:e socialsekreterare till Arbete och integrationsenheten, IFOGymnasielärare i Matematik/NaturkunskapLärare i NO/mattelärare till RådaskolanSjuksköterska med intresse för psykiatri till kommunal primärvårdSjuksköterska som timvikarie till kommunal primärvårdStödassistent natt till barn och ungdomsboendeStödpedagog till barn och ungdomsboendeLjudtekniker