Logotyp Melleruds kommun

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.

Anslag om justerade protokoll

Byggnadsnämnden 24 maj 2023

Anslaget publicerades 24 maj 2023
Du kan överklaga till och med 15 juni 2023

Byggnadsnämnden 24 maj 2023

Anslaget publicerades 30 maj 2023
Du kan överklaga till och med 21 juni 2023

Kommunfullmäktige 24 maj 2023

Anslaget publicerades 29 maj 2023
Du kan överklaga till och med 20 juni 2023

Kommunstyrelsen 24 maj 2023

Anslaget publicerades 29 maj 2023
Du kan överklaga till och med 20 juni 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2023

Anslaget publicerades 25 maj 2023
Du kan överklaga till och med 16 juni 2023

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 24 maj 2023

Anslaget publicerades 25 maj 2023
Du kan överklaga till och med 16 juni 2023

Kulturbruket på Dal 31 maj 2023

Anslaget publicerades 8 juni 2023
Du kan överklaga till och med 29 juni 2023

Socialnämnden 22 maj 2023

Anslaget publicerades 1 juni 2023
Du kan överklaga till och med 23 juni 2023

Socialnämnden 1 juni 2023

Anslaget publicerades 1 juni 2023
Du kan överklaga till och med 23 juni 2023

Jobba i Melleruds kommun

ÖppenvårdsbehandlareVi söker en behandlingssekreterare 1:e socialsekreterare till Enheten barn och unga, IFOSocialsekreterare till Enheten barn och unga, IFO