Logotyp Melleruds kommun

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.

Anslag om justerade protokoll

Byggnadsnämnden 25 januari 2023

Anslaget publicerades 31 januari 2023
Du kan överklaga till och med 22 februari 2023

Kommunfullmäktige 25 januari 2023

Anslaget publicerades 30 januari 2023
Du kan överklaga till och med 21 februari 2023

Kommunstyrelsen 10 januari 2023

Anslaget publicerades 11 januari 2023
Du kan överklaga till och med 2 februari 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 januari 2023

Anslaget publicerades 25 januari 2023
Du kan överklaga till och med 16 februari 2023

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 25 januari 2023

Anslaget publicerades 27 januari 2023
Du kan överklaga till och med 18 februari 2023

Jobba i Melleruds kommun

Slöjdlärare till Rådaskolan Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd, IFOEnhetschef SkållerudshemmetSommarjobb inom SocialförvaltningenGitarrlärareSocialsekreterare Vuxenenheten, IFOFörskollärare, augusti 2023Melleruds kommun söker enhetschef till VA-enhetenSpeciallärare/specialpedagog

Tillkännagivanden KF