Logotyp Melleruds kommun

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.

Anslag om justerade protokoll

Pågående detaljplaner

Sapphult

Vita Sandars camping

Liane

Jobba i Melleruds kommun

pdf Melleruds kommun söker sjuksköterska

Sista ansökningsdatum: söndag 12 december 2021

pdf Melleruds kommun söker socialsekreterare försörjningsstöd

Sista ansökningsdatum: söndag 2 januari 2022

pdf Melleruds kommun söker lokalvårdare till Grinstad

Sista ansökningsdatum: tisdag 14 december 2021

pdf Melleruds kommun söker lokalvårdare till Rådaskolan

Sista ansökningsdatum: tisdag 14 december 2021

pdf Melleruds kommun söker specialpedagog/speciallärare till Rådaskolan

Sista ansökningsdatum: söndag 19 december 2021

pdf Melleruds kommun söker specialpedagog/speciallärare till Karolinerskolan och Kroppefjälls förskola

Sista ansökningsdatum: söndag 30 januari 2022

pdf Melleruds kommun söker elevassistent/lärarassistent till Åsens skola

Sista ansökningsdatum: söndag 19 december 2021

pdf Melleruds kommun söker legitimerad förskollärare till Markusgårdens förskola

Sista ansökningsdatum: fredag 17 december 2021

pdf Melleruds kommun söker legitimerad förskollärare till Åsebro förskola

Sista ansökningsdatum: måndag 20 december 2021

pdf Melleruds kommun söker socialsekreterare ekonomiskt bistånd

Sista ansökningsdatum: söndag 9 januari 2022