Logotyp Melleruds kommun

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.

Anslag om justerade protokoll

Byggnadsnämnden 21 september 2022

Anslaget publicerades 27 september 2022
Du kan överklaga till och med 19 oktober 2022

Kommunfullmäktige 21 september 2022

Anslaget publicerades 23 september 2022
Du kan överklaga till och med 17 oktober 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 september 2022

Anslaget publicerades 21 september 2022
Du kan överklaga till och med 13 oktober 2022

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 21 september 2022

Anslaget publicerades 23 september 2022
Du kan överklaga till och med 15 oktober 2022

Socialnämnden 19 september 2022

Anslaget publicerades 20 september 2022
Du kan överklaga till och med 12 oktober 2022

Valnämnden 14 september 2022

Anslaget publicerades 15 september 2022
Du kan överklaga till och med 7 oktober 2022

Jobba i Melleruds kommun

Lärare 4-6Elevassistent SärskolaTimvikarie inom SocialförvaltningenMottagningssekreterareFysioterapeutLärare i kemi och matematik till RådaskolanLärare i spanska och engelska till RådaskolanMelleruds kommun söker Drifttekniker VAFörskollärare Tallåsens förskolaFörskollärare Ymers förskolaTvå familjebehandlare till IFOUndersköterska, vikariat tom 231030Verksamhetsledare