Nyheter

Vill din förening ordna en aktivitet för barn och unga på sportlovet under vecka 8? Senast den 13 februari kan alla föreningar anmäla sitt intresse för att ordna en aktivitet och komma med i det digitala sportlovsprogrammet. 

Publicerad 1 februari 2023

20221207_123206

Det finns många goda exempel på hur kommuner och myndigheter arbetar med tillgänglighet på olika sätt för att öka delaktigheten i sina verksamheter. I januari 2023 publicerade Myndigheten för delaktighet ett exempel om Melleruds kommuns arbete med tillgänglighet.

Publicerad 1 februari 2023

Kommunfullmäktiges möte onsdag 25 januari kommer att sändas live med start kl. 18.00.

Länk till sändningen

Publicerad 25 januari 2023

elmätare_dmef

Vinn en elmätare genom att svara på vad du tycker om din kommuns klimatarbete och vad som kan förbättras?

Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner håller på att ta fram en ny gemensam energi- och klimatstrategi och vi vill gärna ha dina åsikter.

Publicerad 23 januari 2023

Det ekonomiska läget är just nu väldigt ansträngt för både individer och företag. Orsaken är stigande räntor, inflation och höga elpriser. Därför gör Melleruds kommun det möjligt att skjuta upp betalningen av vissa fakturor från kommunen.

Publicerad 18 januari 2023

Familjerätten i Dalsland kommer från och med våren 2023 erbjuda barngruppen ”Hanna och Theo” som riktar sig till barn som lever med separerade föräldrar eller föräldrar i konflikt.

Publicerad 18 januari 2023

Efter ett beslut av regeringen, har alla elnätsföretag fått uppdraget att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya, smarta elmätare med flera nya funktioner. Vattenfall Eldistribution har under våren 2021 påbörjat installation av nya smarta elmätare hos deras drygt 900 000 elnätskunder. Enligt Vattenfall Eldistribution kommer elmätarbyten i Melleruds kommun att pågå under perioden 2023-02-22 - 2023-06-08.

Publicerad 13 januari 2023

Förra veckans väderlek förhindrade vår entreprenör Ragn-Sells från att tömma vissa sopkärl hos invånare i kommunen.

Berörda som haft sina kärl framme men ännu inte fått dem tömda uppmanas att låta kärlen stå framme, till dess att Ragn-Sells tömt dem.

För frågor, kontakta Renhållningsenheten via växeln på telefon 0530-180 00.

Publicerad 10 januari 2023

Evenemang

winterreise_header-LITEN
fredag 10 februari 2023
Die Winterreise

cirkus_gaston_Header_2-LITEN
söndag 26 februari 2023
Cirkus Gaston

aurelia_header-LITEN
fredag 3 mars 2023
Aurelia Dey

haaks_header-01
fredag 10 mars 2023
Haaks