X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter

mk21_khw-41

Melleruds kommun lyfts fram som ett gott exempel i Livsmedelsverkets kartläggning av kommunala måltidsverksamheter i skola, förskola och äldreomsorg för sina mål inom miljömässig hållbarhet för måltidsverksamheten.

Publicerad 21 januari 2022

covid-19

De senaste veckornas ökning av fall har inneburit förlängda svarstider från laboratorerna, eftersläpning i inrapporteringen från laboratorierna samt brist på provtagningsmaterial. Detta gör att statistiken för enskilda veckor ska tolkas med försiktighet.

Publicerad 21 januari 2022

Hårda vindar har orsakat skador på delar av Kroppefjälls elljusspår. Delar av elljusspåret är därför nedsläckt tills reparation är genomförd.

Publicerad 20 januari 2022

platsvarumärke-presentationsbild2

Under hösten 2021 startade Melleruds kommun ett projekt för att ta fram ett platsvarumärke för Mellerud som geografisk plats. Nu fortsätter arbetet under våren 2022.

Publicerad 19 januari 2022

mk21_kommunhus_low_khw-5744

Från och med 2022 tillkännages justerade protokoll enbart på Melleruds kommuns digitala anslagstavla.

Publicerad 19 januari 2022

covid-19

I Melleruds kommun rapporterades det under föregående vecka 165 nya fall av covid-19 bland befolkningen. Det har skett en snabb, omfattande och mycket stor ökning i antalet fall den senaste tiden. Ökningen ses i hela regionen, i alla åldersgrupper.

Publicerad 13 januari 2022

Evenemang

Kriget-har-inget-kvinnligt-ansiktetisdag 1 mars 2022
Kriget har inget ansikte

nya-skor_-_Foto_Tina_Axelssonsöndag 13 mars 2022
Nya Skor (3-8 år)

Song-of-Joy_Mikaellördag 19 mars 2022
Coming Together - Song of Joy

Song-of-Joy_Mikaelsöndag 20 mars 2022
Coming Together - Song of Joy