Medborgarundersökningar

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder årligen Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Kommunerna kan välja att delta antingen i vårens eller i höstens undersökningsomgång. Sammanlagt deltog 54 kommuner i undersökningen hösten 2008. Sedan undersökningen startade hösten 2005 har 193 av landets kommuner deltagit och 79 av dessa har deltagit mer än en gång. Kommunernas resultat är tillgängliga via www.medborgarundersokning.scb.se.

Nästa medborgarundersökning genomförs i juni 2014. Återigen anlitar vi SCB för detta.

Sidan uppdaterades 12 maj 2023