X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan

Detaljplaner, översiktsplan och planarbeten

Översiktsplan

Översiktsplanen är i första hand kommunens verktyg för att styra hur mark- och vatten används och bebyggelsens utveckling. Men planen hanterar också andra frågor som kräver helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv.

 

Detaljplan

En detaljplan reglerar bebyggelse och hur den är utformad. Den reglerar också enstaka byggnader som påverkar omgivningen. En detaljplan är — till skillnad mot en översiktsplan — bindande tills den ändras.

Sidan uppdaterades 23 september 2021