Talböcker och lättläst

Anpassade medier och service till låntagare med speciella behov och önskemål.

Äppelhyllan
Äppelhyllan består av böcker och annan media för barn och ungdomar. På dessa hyllor finns Daisytalböcker, bok och band, böcker med teckenskrift och punktskrift.
Alla medier är märkta med ett litet rött äpple. För mer information se länken "Äppelhyllan".

Daisyspelare
Du kan låna spelare till Daisy-talböcker (CD-ROM format). 

Daisy direkt - talböcker direkt hem till dig
Kontakta informationen och boka en tid för information. Telefonnummer 0530-18200.

Daisytalböcker
Du kan låna talböcker och få personlig låntagarservice via telefon eller vid besök. Talböckerna skickas till dig kostnadsfritt till och från din bostad. Du kan också låna talböcker från andra bibliotek. Till exempel från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). 

Talböcker kan bara lånas av dig som har behov av talböcker. Till exempel synskadade, rörelsehindrade, afatiker, hörselskadade, dyslektiker, psykiskt handikappade, långtidssjuka och konvalescenter. Den nya upphovsrättslagen, § 17, stärker kraven på att talböcker enbart får lånas ut till de som verkligen har ett särkilt behov av talböcker.

Lättlästa böcker (så kallade LL-böcker)
För låntagare som har svårt att läsa en vanlig bok erbjuder biblioteket LL-böcker. Dessa böcker är anpassade i layout, typsnitt, text för att vara lättare att läsa. Svårighetsgrad varierar från bok till bok och vissa är helt enkelt ett utmärkt alternativ till den riktiga boken. Böckerna är särskilt lämpade för dyslektiker och psykiskt handikappade, men passar utmärkt till låntagare som vill lära sig svenska eller ungdomar som vill ha en lättläst bok. Lättlästa böcker finns både på vuxenavdelningen och barn-och ungdomsavdelningen.

Tidningen 8 sidor
Aktuella nyheter på lättläst svenska. Utkommer 1 gång/vecka. Finns i tidningsrummet.

Stor stil
Böcker med extra stor stil för synsvaga och äldre. 

Förmedling och information
Till olika myndigheter och organisationer som till exempel Centrum för lättläst och Inläsningstjänst.

Blindskrift
Äpple

Information om böcker och medier för barn med funktionsnedsättning.

Logotyp

Vill du söka Daisytalböcker titta i Myndigheten för tillgängliga mediers katalog.

Bokhylla
Sidan uppdaterades 21 september 2021