Karl Karlsson-gården

Poeten Karl Karlsson (1921-1999) levde hela sitt liv i "Nol i Stuga" i Anolfsbyn, numera känd som Karl Karlssongården.

Gården är uppförd 1828 av hans förfäder i samband med att de flyttade ut från den tidigare byn. Släkten har funnits i området sedan medeltiden och livnärt sig som småbrukare.

Karl Karlsson själv försörjde sig som kyrkskrivare i Skålleruds församling. Hans första diktsamling, Allemans rike och Ingemans land, kom så sent som 1982. Han publicerade ytterligare tre diktsamlingar. 2009 publicerades en samlingsvolym med samtliga hans dikter.

Gården sköts nu av Karls Karlssongården vänförening. Mer information finns på föreningens hemsida.

Inskription på minnessten

Minnessten vid Karl Karlssongården.

Hus

Mangårdsbyggnaden

Svinhus och utedass

Den vänstra delen av byggnaden är svinhuset, den högra det gamla utedasset.

Källarstuga

Källarstugan. Överdelen tjänade som drängstuga.

Lidret

Lidret

Sidan uppdaterades 20 september 2021