Revisionsrapporter

Här hittar du de revisionsrapporter som kommunrevisionen utarbetat från den 1 januari 2009 och framåt.

2023

pdf Revisionsrapport - Styrning och utveckling av utbildning

pdf Uppföljande granskning av personal och kompetensförsörjning

pdf Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen

pdf Granskning av årsredovisning 2022

pdf Revisionsrapport granskning av framtidens äldreomsorg

2022

pdf Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2022

pdf Revisionsrapport Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

2021

pdf Revisionsrapport ledning, styrning och uppföljning inom Individ- och familjeomsorgen Mellerud november 2021

pdf Revisionsrapport granskning av finansverksamheten i Melleruds kommun

pdf Revisionsrapporten granskning av delårsrapport 2021

pdf Revisionsrapporten granskning av årsredovisning 2020

pdf Revisionsrapporten uppföljning av tidigare genomförd granskning av upphandling

2020

pdf Revisionsrapporten granskning av delårsrapport per 2020-08-31

pdf Revisionsrapporten granskning av personal och kompetensförsörjning

pdf Revisionsrapporten granskning av årsredovisning 2019

pdf Revisionsrapporten uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap

2019

pdf Granskning av ledarskap och arbetsmiljö

pdf Granskning delårsrapport 2019

pdf Revisionsrapport granskning av handläggning och beredning av motioner och medborgarförslag

pdf Revisionsrapport granskning av kostnadsutvecklingen inom kulturverksamheten

pdf Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2018

pdf Revisionsrapport likvärdiga förutsättningar för lärande inom förskolan

2018

pdf Revisionsrapporten granskning av delårsrapport 2018

pdf Revisionsrapporten granskning av hanteringen av allmän handling

pdf Revisionsrapporten granskning av nämndernas ekonomiska styrning

pdf Revisionsrapporten granskning av planering av gymnasieskolans framtida verksamhet

pdf Revisionsrapporten granskning av årsredovisning 2017

pdf Revisionsrapporten uppföljning av granskning av protokoll

2017

pdf Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

pdf Granskning av årsredovisning 2016

pdf Revisionsrapport granskning av mottagningen av nyanlända

pdf Revisionsrapport uppföljning av granskning av investeringsverksamheten

pdf Revisionsrapport uppföljning av granskning av upphandling

pdf Revisionsrapporten granskning av nämndernas ekonomiska styrning

pdf Revisionsrapporten granskning av samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa

pdf Revisionsrapporten granskningsrapport delårsrapport 2017

2016

pdf Revisionsrapporten granskning av delårsrapport 2016

pdf Revisionsrapporten granskning av kontanthantering

pdf Revisionsrapporten granskning av målstyrning

pdf Revisionsrapporten granskning av årsredovisning 2015

pdf Revisionsrapporten uppföljning av aktgranskning LSS

2015

pdf Granskning av arbetsmarknadsverksamheten samverkan och insatser mot arbetslöshet

pdf Granskning av delårsrapport 2015

pdf Granskning av lönehantering

pdf Granskning av årsredovisning 2014

2014

pdf Granskning av IT-säkerhet

pdf Granskning av protokoll

pdf Granskning av resepolicy, representationspolicy och alkohol- och drogpolicy

pdf Granskning av årsredovisning 2013

pdf Policydokument i Melleruds kommun

pdf Revisionsrapport granskning av marknadsföring av Melleruds kommun

2013

pdf Granskning av delårsrapport 2013-07-31

pdf Granskning av intern kontroll

pdf Granskning av investeringsprocessen en uppföljning

pdf Granskning av IT-avdelningens service och support

pdf Granskning av målstyrning inom Kultur- och utbildningsnämnden

pdf Granskning av personalförsörjning

pdf Granskning av årsredovisning 2013

pdf Uppföljning av granskning av upphandlingar från 2010

2012

pdf Granskning av planering för fastighetsunderhåll

pdf Granskning av årsredovisning 2011

pdf Revisionsrapport granskning av ledning mars 2012

pdf Revisionsrapport granskning delårsrapport 2012

pdf Revisionsrapport upphandlingsrutiner mars 2012

2011

pdf Aktgranskning LSS

pdf Genomgang av exploateringsavtal och beslutsgång Kurran

pdf Granskning av delårsrapport 2011-07-31

pdf Granskning av internkontroll ekonomiska transaktioner

pdf Granskning av verkställighet av beslut

pdf Granskning av årsredovisning 2010

2010

pdf Granskning av delårsrapport 2010-07-31

pdf Granskning av Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf Granskning av upphandlingar

pdf Granskning av årsredovisning 2009

2009

pdf Granskning av delårsrapport 2010-07-31

pdf Granskning av Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf Granskning av upphandlingar

pdf Granskning av årsredovisning 2009

Sidan uppdaterades 21 februari 2023