Familjerätts- och familjehemsenhet

Den 1 augusti 2014 startade Norra Dalsland familjerätts- och familjehemsenhet. Enheten är placerad i Åmål och servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds och Dals Eds kommuner.

Familjerätt

Exempel på familjerättsliga arbetsuppgifter är vårdnads- , boende- och umgängesutredningar, adoptionsärenden och samarbetssamtal. Samarbetssamtal är samtal som erbjuds separerade föräldrar i syfte att nå samförståndslösningar kring gemensamma barn, till exempel var barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut. Föräldrarna har möjlighet att skriva ett juridiskt bindande avtal kring vad de kommit överens om, om de så önskar.

Familjerättssekreterare (telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 8.30-9.30):

Simone Geerts
Telefon: 0532-174 46
E-post: simone.geerts@amal.se

Måns Wahlberg
Telefon: 0532-777 458
E-post: mans.wahlberg@amal.se

Therese Edberg
Telefon: 0532-170 61
E-post: therese.edberg@amal.se

Familjehem

Familjehemssekreterarna har som uppgift att tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer åt de berörda kommunerna. Som familjehem har man som uppgift att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem för stadigvarande boende. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn mer sällan, kanske ett eller ett par veckoslut per månad. De familjehem som får uppdrag via den nya enheten erbjuds utbildning och regelbunden handledning. Familjehemssekreterarna är intresserad av att få kontakt med familjer som tycker att det låter spännande att bli kontaktfamilj eller familjehem, så ring dem gärna för att få mer information.

Familjehemssekreterare:

Anette Torstensson
Telefon: 0532-174 58
E-post: anette.torstensson@amal.se

Dan-Inge Johansson
Telefon: 0532-171 25
E-post: dan-inge.johansson@amal.se

Irene Ottosson
Telefon: 0532-174 52
E-post: irene.ottosson@amal.se

Christina Johansson
Telefon 0532-171 80
E-post christina.3.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 31 maj 2022