Kultur- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och Utbildningsförvaltningen är Kultur- och Utbildningsnämndens förvaltningsorgan. Förvaltningen arbetar med kultur men också med förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Förvaltningschef

Anders Pettersson är från och med augusti 2012, kultur- och utbildningschef i Mellerud. Anders har tidigare varit anställd i Vänersborg och Lilla Edets kommun som rektor, områdeschef och verksamhetschef för grundskolan. Ambitionen är att utveckla de olika verksamheternas kvalitet till en nivå som på sikt överträffar allas förväntningar. Detta ska ske genom dialog, samverkan med medarbetare samt positiva förväntningar och krav på de olika verksamheterna i förvaltningen.

Klicka här för att komma till skolornas verksamheter

Maskrosor
Kontakta oss

Anders Pettersson
Förvaltningschef
E-post: anders.pettersson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 16
Mobiltelefon: 070-970 49 11

Linda Eriksson
Administratör
E-post: linda.eriksson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 17

Liselott Vislander
Ekonom och skolskjutshandläggare
E-post: liselott.vislander@mellerud.se
Telefon: 0530-181 34

Gunnar Karlsson
Samordnare
E-post: gunnar.karlsson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 83

Sidan uppdaterades 21 september 2022