Naturreservat

I ett naturreservat är djur, växter och naturtyper särskilt skyddade. Naturreservat finns också för att bevara områden för friluftslivet. I Melleruds kommun finns 14 naturreservat som sköts av både kommunen och Länsstyrelsen. 

Vad är ett naturreservat?

Ett naturreservat är mer skyddat än ett naturområde och där finns fler regler om vad du får och inte får göra. Reglerna är olika för varje naturreservat men det kan handla om att du inte får avverka, jaga, fiska, tälta eller ha din hund lös. Reglerna finns bland annat för att skydda och vårda olika naturmiljöer som skogar, skärgård, våtmarker, strandängar. Vad som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka natur- och friluftsvärden man vill skydda. Både kommunen och Länsstyrelsen kan besluta om att bilda naturreservat.

Läs mer om vad som gäller för varje naturreservat på Länsstyrelsens webbplats

Melleruds kommuns naturreservat

Melleruds kommun sköter om tre naturreservat; Ramslökedalen, Sunnanå och Mörttjärn. 

Ramslök
Ramslök             © Benny Karlsson

Ramslökedalens naturreservat

Strax nordost om akvedukten i Håverud ligger Ramslökedalens naturreservat. Naturreservatet ligger tätortsnära med strövstigar och uppbyggda trätrappor i området. Området utgörs av kalkpåverkad örtrik skog med gamla lövträd och tallar. I området finns kraftiga bergsbranter mot sjön Åklången. I dalen ner mot Åklång växer mycket ramslök därav namnet på reservatet. Efter ett beslut i Kommunfullmäktige den 21 april 2021, är det nu inte längre tillåtet att plocka blad, blommor eller rot av ramslöken i naturreservatet.

Sunnanå naturreservat

Norr om Sunnanå hamn vid Holmsåns utlopp till Vänern hittar du Sunnanå naturreservat. Holmsån har med sin kraftiga eutrofering bildat ett stort träsk och madområde vid åns utlopp till Vänern. Området utnyttjas för friluftsliv dels som strövområde av boende i närheten men också av besökare utifrån i samband med besök av Sunnanå hamn. Holmsåns mynning är en känd observationsplats för fågelskådare på grund av sitt rika fågelliv. I reservatet finns förutom fågeltorn många spänger och ett antal pausplatser.

Mörttjärns naturreservat

I Dals Rostock cirka nio kilometer väst om Mellerud vid sjön Mörttjärn ligger Mörttjärns naturreservat. Området gränsar till det gamla sanatorieområdet. Naturreservatet ligger tätortsnära med en mängd strövstigar i området. Vandringsleden ”Doktor Saedéns runda” ligger inom reservatet som spår efter den gamla sanatorieverksamheten i området. Längs leden finns en del monument och en fast grillplats.

Övriga naturreservat sköts framförallt av Västkuststiftelsen. Du hittar alla naturreservat i Mellerud på Länsstyrelsens webbplats

Sidan uppdaterades 17 december 2021