Vatten och avlopp

I Melleruds kommun förekommer både kommunalt vatten och avlopp och hushåll med enskilt vatten och avlopp. Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna. Dalslands Miljö- och energiförbund hjälper fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp och ser till att att miljökraven på avloppsrening uppfylls.

Nyheter

Vita Sannar (1)

Melleruds kommun planerar att uppdatera vattenskyddsområdet för Vita Sannars ytvattentäkt, vilken förser Melleruds tätort med dricksvatten.

Publicerad 29 januari 2024

Karta

Uppdatering av information per 2023-11-17: Grävarbetet som utförs på Norra Kungsgatan blir förlängt t.o.m vecka 48. Asfalt på gatan planeras att läggas vecka 49. Trottoar kommer att vara grusbelagt fram till våren 2024. Nedan information publicerad 2023-08-18: Melleruds kommuns VA-enhet kommer att utföra omläggning av ledningar på Norra Kungsgatan och cirkusplatsen i Mellerud, arbetet startar vecka 34 och pågå i cirka 9 veckor.

Publicerad 18 augusti 2023
Sidan uppdaterades 2 januari 2024