Samarbeten

Kommunerna Vänersborg och Mellerud bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud.

Melleruds kommun samarbetar med andra små kommuner i föreningen SmåKom.

Samarbete förs även med övriga dalsländska kommuner på områden som exempelvis IT-system.

Sidan uppdaterades 20 oktober 2021