Grundläggande vuxenutbildning

Följande kurser erbjuds med lärare på plats på vuxenutbildningen:
Svenska som andraspråk grund 1-4, samt matematik med handledartillfälle. 

OBS! Om du inte har svenska som modersmål behöver du göra ett nivå-test före kursstart. Detta bokar du genom expeditionen. 

Samtliga övriga kurser på grundläggande nivå erbjuds via Hermods.

Information gällande studier i Grundläggande svenska som andraspråk:
- Antagning till studier på plats sker varannan månad (se datum under Aktuellt)
- För distansstudier sker antagning en gång i månaden (se datum under Aktuellt)
- För att bli antagen till distansstudier måste ett arbetsintyg eller motsvarande uppvisas.
- Du kan studera heltid (40 timmar/vecka) eller halvtid (20 timmar/vecka)
- Planering av studietid görs i samråd med SYV som upprättar en studieplan. Om man har behov av förlängning (tex vid sjukdom) kan kursen förlängas efter samtal med läraren. 

För mer information om kurser och antagningsdatum kontakta studie- och yrkesvägledaren. 

För mer information om samtliga kurser på grundläggande nivå se Skolverkets hemsida www.skolverket.se eller  Skolverkets kursplaner.
Informationen finns också i detta dokument.

Matti Bertilsson
Rektor
E-post: matti.bertilsson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 85

Jessica Porath
Administratör
E-post: jessica.porath@mellerud.se
Telefon: 0530-182 86

Veronica Stenberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen
E-post: veronica.stenberg@mellerud.se
Telefon: 0530-183 82

Sandra Dagerbrant
Administratör
E-post: sandra.dagerbrant@mellerud.se
Telefon: 0530-182 84
Adress:
Parkgatan 8
Mellerud

Sidan uppdaterades 5 maj 2023