Bostadsanpassning och enkelt avhjälpta hinder

Väg

I Melleruds kommun pågår ett ständigt arbete med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning kan vara bestående eller vara av övergående karaktär.

Tillgänglighet och användbarhet är termer som används parallellt i exempelvis bygglagstiftningen, för att beskriva vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som andra. Dels handlar det om att kunna ta sig fram och att kunna nå en verksamhet. Dels handlar det om hur effektiv användningen är och möjligheterna att delta i verksamheten.

Sidan uppdaterades 6 april 2022