Bilda förening

Funderar du på att starta en förening? Här kan du läsa om hur du går tillväga och vad som är viktigt att tänka på i samband med bildandet av en förening.

 

För att bilda en ny förening följer du dessa steg:

 1. Samla ett antal personer med ett gemensamt intresse eller en idé.
 2. Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar.
 3. Håll ett möte där ni bildar föreningen, ett så kallat konstituerande möte, där ni skriver ett protokoll som innehåller beslut om:
 • Att bilda föreningen
 • Anta förslag om stadgar
 • Utse styrelsens medlemmar – ordförande, sekreterare och kassör.
 • Medlemsavgift
 • Namnunderskrifter från ordföranden, sekreterare och justeringsmän.

4. Beställ ett organisationsnummer på Skatteverkets hemsida.
5. Gå med i ett riks-, region- eller distriktsförbund.6. Börja föreningens arbete.

Juridiska krav

De juridiska krav som allmänt gäller för en förening är bland annat att den ska: 

 1. Ha stadgar som talar om vad föreningen vill och hur den är organiserad
 2. Ha en styrelse
 3. Hålla årsmöte som granskar styrelsens verksamhet, väljer ny styrelse och fastställer eventuell medlemsavgift
 4. Ha revisorer som granskar verksamheten inför varje årsmöte
 5. Protokollföra alla beslut som fattas i styrelsen och på årsmötet
 6. Ha medlemmar.
 7. Ska föreningen ingå avtal, skaffa bankkonton eller organisationsnummer kommer föreningen även behöva ha en firmatecknare.

Ekonomiskt ansvar för styrelsen

 • Normalt brukar ordföranden och kassören vara de som tecknar föreningen, det vill säga företräder föreningen utåt och som ansvarar för de åtaganden som föreningen gör. Ett exempel är att skriva hyreskontrakt och ta ut pengar från föreningens konto. Vilka som är firmatecknare beslutas vid första konstituerande mötet efter årsmötet.
 • Styrelsens medlemmar har det yttersta ansvaret, vilket kan leda till personligt ekonomiskt ansvar. Se till att ni har pengar att betala med eller vet hur ni ska täcka eventuellt underskott innan ni beslutar om ett större arrangemang, inköp eller annat. Därför är det viktigt att ha ordning och reda på föreningens ekonomi.

Ny förening i Melleruds kommun

När du startat din förening rekommenderas att du registrerar dig hos Melleruds kommun för att bland annat kunna ansöka om bidrag, få informationsutskick och synas i kommunens föreningsregister.

Relaterad information
Sidan uppdaterades 23 februari 2023