Strömmersvik

Belägen vid den mindre sjön Örsjön är den kommunala badplatsen Strömmersvik. Badplatsen är sedan en tid tillbaka tillgänglighetsanpassad med en väg ner till både ett stort omklädningsrum och en ramp ner i vattnet. Gräs och sandstrand att sitta på. Lång träbrygga men på grund av grund botten finns tyvärr inga möjligheter till att dyka eller hoppa ifrån bryggan. Badplatsen är försedd med torrdass.

Man når badplatsen genom att svänga av mot Åsmule söder om centrala Dals Rostock och följer vägen till dess att skyltning finns mot Strömmersvik. Stor parkering för bilburna badgäster. Det går att ta sig hit med cykel eller till fots, men finns ingen anpassad väg.

Det finns också fina fiskemöjligheter Örsjön, men glöm inte att det kräver fiskekort. Läs mer om Örsjöns fiskevårdsområde

Sidan uppdaterades 12 juni 2023