Politikerdator

Som förtroendevald i Melleruds kommun får du låna en politikerdator som ska användas som ett arbetsredskap

Datorn används som ett verktyg för att du ska kunna ta del av digitala handlingar och e-post som är kopplade till ditt uppdrag.

Alla utskick från kommunen sker digitalt. Via din e-post (förnamn.efternamn@mellerud.se) får du bland annat kallelser med tillhörande bilagor inför nämndsammanträdena.

Datorn lånar du under din tid som förtroendevald inom Melleruds kommun. När ditt uppdrag upphör ska du lämna tillbaka datorn till IT-enheten. Du ansvarar själv för datorn och eventuella tillbehör.

Använd ett gott omdöme om eller när du laddar hem applikationer eller är ute på internet. Kom ihåg att datorn är ett arbetsredskap.

Läs mer i dokumentet regler och användning av plattan i högerspalten. Tänk på att alltid förvara datorn och lösenord med ett gott omdöme. Du måste alltid använda lösenord för att skydda datorn mot obehörig inloggning.

Om datorn försvinner

Om du förlorar datorn måste du genast anmäla det till kommunstyrelseförvaltningen. Stöld ska du genast anmäla till polisen, telefon 114 14.

Problem med datorn?

Vid fel, behov av support eller reparation vänder du dig till kommunens IT-support telefon 0530-180 05.

Sidan uppdaterades 28 februari 2022