Kultur- och Utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar bedriva:

 • förskola
 • förskoleklass
 • skolbarnsomsorg
 • grundskola
 • anpassad skola
 • gymnasieskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • omfattande grundläggande vuxenutbildning
 • gymnasial vuxenutbildning
 • påbyggnadsutbildning
 • svenskundervisning för invandrare (SFI) och särvux.

Därutöver ska nämnden ansvara för uppdragsutbildning, utlokaliserade högskolekurser, skolhälsovård och skolskjutsverksamhet. Nämnden har också att leda kommunens biblioteks- och kulturverksamhet samt musikskola.

Kontaktuppgifter
Sidan uppdaterades 17 april 2024