Kompostering av matavfall

En stor del av vårt hushållsavfall består av biologiskt köksavfall. Om du sorterar ut det och lägger det till kompostering i stället för i soporna omvandlas avfallet till fin jord efter några månader. När du sorterar ut ditt biologiska köksavfall bidrar du till kretsloppet.

Komposterbart rötas och blir gas

Sedan 2002 arbetar Melleruds kommun med utökad källsortering. Detta innebär att allt komposterbart hushållsavfall ska läggas i det bruna sopkärlet. Innehållet från de bruna sopkärlen blir sedan till gas och gasen används som bränsle.

Det här går bra att kompostera:

 • Matrester, råa och tillagade
 • Frukt- och grönsaksrester
 • Äggskal och äggkartong (utan prislapp)
 • Bröd
 • Kaffe- och tesump, kaffefilter
 • Hushållspapper, pappersnäsdukar, ofärgade servetter
 • Snittblommor, krukväxter, blomjord
 • Kutterspån från smådjur

Det här går inte att kompostera:

 • Cigarettfimpar, snus, tobaksaska
 • Blöjor
 • Bindor
 • Tyg
 • Innehållet i dammsugarpåsen
 • Kattsand (innehåller bakteriedödande medel, bakterier som i sin tur kan ta död på kompostens nyttiga bakterier).
 • Kalk, gyttja, lera
 • Stora mängder vedaska, grillkol

Egenkompostering

Om du komposterar biologiskt köksavfall hemma krävs det att du har en skadedjurstät behållare, vilken antingen ska vara frostisolerad eller ha så stor volym att den kan användas även vintertid. Komposteringen ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Behållaren måste godkännas av Dalslands miljö- och energiförbund.

Vill du ändra till längre hämtningsintervall än var 14:e dag och saknar godkännande av kompost så kontaktar du Dalslands Miljö & Energiförbund.

Du som har längre hämtningsintervall än var 14:e dag har hemkompost där du komposterar ditt biologiska avfall och har därför inget brunt kärl. 

Vill du ändra något annat i hämtningen kontaktar du renhållningsenheten på 0530-181 76 eller skickar ett mail till samhallsbyggnad@mellerud.se.

Trädgårdsavfall

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som grenar, kvistar, löv och gräsklipp på din egen tomt. 

Kontakta oss

Dalslands Miljö- och energiförbund
E-post: kansli@dalsland.se
Telefon: 0530-93 94 30
Hemsida: https://www.dalsland.se

Sidan uppdaterades 29 november 2023