Ånimmens Fiskevårdsområde

Här finns rika möjligheter till bad, paddling, segling och fiske. Vintertid bjuder isarna in till pimpelfiske och skridskoturer. Kring sjön finns flera skyddade naturområden med vandringsleder och botaniska sevärdheter. Ånimmen förbinds med övriga delar av Dalslands kanal genom Snäcke sluss i söder. I sjöns norra del finns Strömmens sluss som leder vidare till sjön Ärr. Ånimmen är 12 kilometer lång och sjöns största djup är 33 meter.

Fiskarter: Abborre, gädda, ål, lake, braxen, mört och siklöja/vimma. Utsättning av lax, öring och röding sker regelbundet.

Mer information och regler finns under "Länkar".

Sidan uppdaterades 1 oktober 2021