Rådaskolan

Rådaskolan
En grundskola med årskurs 7, 8 och 9 - cirka 330 elever

Nyheter

Datum för vårterminens nationella prov årskurs 9

Svenska tisdag 21 och torsdag 23 mars
No onsdag 29 mars
Engelska onsdag 19 och fredag 21 april
SO onsdag 26 och fredag 28 april
Matematik onsdag 10 och fredag 12 maj

Information om de nationella ämnesproven finns på Skolverkets webbplats:
www.skolverket.se/np-elever-och-foraldrar

Publicerad 22 mars 2023

2023-03-22

Robert skriver: 

Hej!

Vi ger barn det de har rätt till!

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning ger vi barn i Sverige det de har rätt till.

Barnkonventionen är grunden för Majblommans arbete. Den säger bland annat att alla barn har rätt till skälig levnadsstandard som bostad, kläder och mat. Att de har rätt till utbildning som är kostnadsfri och tillgänglig. Samt rätt till lek, vila och fritid.  

Så är det inte i Sverige idag. Det ska vi ändra på. Vi samlar in pengar genom att barn och volontärer i hela Sverige deltar i försäljningen av majblommor varje år.              Barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd till och med det år då barnet fyller 18 år. Det kan gälla ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till fritidsaktivitet eller en jacka. Hur många barn som kan få hjälp beror på hur många majblommor som sålts genom den lokala majblommeföreningen.
Majblommans volontärer har ofta erfarenheter från jobb inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra områden där barn finns. Det gör att de har kunskap om hur barn i deras närområde har det.

I Melleruds kommun finns det tre lokalföreningar: Mellerud/Dals Rostock, Skållerud och Åsebro. Man ansöker om stöd till den förening man är folkbokförd i.
Vissa lokalföreningar har ett sista ansökningsdatum (Mellerud/Dals Rostock har
1 december som senaste ansökningsdatum innan jul) och andra behandlar ansökningar löpande under året (Skållerud och Åsebro)
För mer information och hur man ansöker finns här. Kopiera länken så kommer du direkt till ansökan.

https://majblomman.se/sok-stod/sok-har/

 

Angående specialkost

De senaste åren har önskemål om specialkost ökat, det har gjort att vi skärpt våra krav på dokumentation för att inte behöva utesluta livsmedel i onödan.
För mer information klicka här.

Med vänlig hälsning
Martin Zetterström
Enhetschef Serviceenheten, Melleruds kommun
0530-181 77
martin.zetterstrom@mellerud.se

Anmälan om specialkost

Vår e-tjänst anmälan om specialkost är till för dig som är vårdnadshavare till ett barn i skolan. E-tjänsten används för att lämna uppgifter inför skolstart och ska sedan lämnas på nytt i samband med varje nytt läsår eller när något ändras. Uppgifterna behöver vi för att, på bästa sätt, ta hand om ditt barn enligt dina önskemål. E-tjänst

Vid frågor och funderingar om specialkost är ni välkomna att kontakta kostchef Martin Zetterström
martin.zetterstrom@mellerud.se

Övrig information

OBS!
På grund av allergier ber vi alla som vistas på Rådaskolan att inte ha med eller äta nötter, mandlar eller jordnötter i våra lokaler. Tack för visad hänsyn.

Olika nötter som är streck över

Nu finns möjligheten att sjukanmäla sitt barn via mobilen. Se instruktioner på Rådaskolans hemsida.

Jag vill dela med mig av ett arbete som polisen i Västra Götaland har delat ut. Polisen har tagit fram ett informationsmaterial ”Föräldraskolan” gällande droger som är speciellt riktat till vårdnadshavare. Se bifogad länk.

Föräldraskolan: Information till vårdnadshavare om droger (pdf)

Robert Olsson Rektor

e-tjänst Skola24

Nu kan du som vårdnadshavare och som har barn på Rådaskolan i årskurs 7 - 9 ansöka om konto till Skola24 via e-legitimation.

Ansök via länken: Skola24

Manual Skola24 MobilApp för vårdnadshavare (pdf)

Skola24 för vårdnadshavare. Klicka här för mer information


Kontaktlärare Vårterminen 2023

7A Jon Danielsson jon.danielsson@mellerud.se och
Jenny Ferlin jenny.ferlin@mellerud.se
7B Ella Atkins Ryman ella.atkins@mellerud.se och
Glenn Öder glenn.oder@mellerud.se
7C Peter Jarlmo peter.jarlmo@mellerud.se och
Susanna Skoglund susanna.skoglund@mellerud.se
7D Karin Lundberg karin.lundberg@mellerud.se och
Simon Nilsson simon.nilsson@mellerud.se
7E Mats Björklund mats.bjorklund@mellerud.se och
Angel Porres Garcia Cardoso angel.porres.g-cardoso@mellerud.se
8A Rosita Olsson rosita.olsson@mellerud.se och
Marie Håkansson marie.hakansson@mellerud.se 
8B Helena Mjörnestål helena.mjornestal@mellerud.se och Daniel Roos
8C Angela Sandberg angela.sandberg@mellerud.se och
Wasim Atta wasim.atta@mellerud.se
8D Lina Al Rashed Abazid lina.al.rashed.abazid@mellerud.se och
Per Blomberg per.blomberg@mellerud.se
8E Emma Moberg emma.moberg@mellerud.se och
Anders Björklund anders.bjorklund@mellerud.se
9A Päivi Turtinen Karlsson paivi.turtinen-karlsson@mellerud.se och
Riikka Salo riikka.salo@mellerud.se
9B Lars Lindström lars.lindstrom@mellerud.se och
Susanne Schubert Lindström susanne.schubert-lindstrom@mellerud.se
9C Inga Andersson inga.andersson@mellerud.se och
Rabba Eid rabba.eid@mellerud.se
9D Calle Andersson calle.andersson@mellerud.se och
Ute Faust Thomas ute.faust.thomas@mellerud.se

Sidan uppdaterades 22 mars 2023