X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rådaskolan

Rådaskolan
En grundskola med årskurs 7, 8 och 9 - cirka 320 elever

Mellerud 2022-01-26

Robert skriver:

OBS!
På grund av allergier ber vi alla som vistas på Rådaskolan att inte ha med eller äta nötter, mandlar eller jordnötter i våra lokaler. Tack för visad hänsyn.

Olika nötter som är streck över

Nu stundar gymnasievalet för våra elever i åk 9. Viktigt då att komma ihåg att den slutgiltiga antagningen till gymnasiet bygger på vårens slutbetyg. Sista ansökningsdag första antagningen är 1 februari 2022.

 

Covid-19 för mer Information klicka här: Till elev och/eller vårdnadshavare till elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola, som har haft nära kontakt med en person som har covid-19

 

Svara på Skolenkäten till Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9
OBS! Enkäten kan besvaras 24 januari till 18 februari 2022.

Streckgubbe som ställer frågor till en annan streckgumma med handväska

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets informationstjänst Utbildningsguiden.skolverket.se

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.

Skolenkäten besvaras även av elever i grundskolan årskurs 5 och 8. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i grundskolan årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Du svarar på enkäten genom att gå in på följande länk: https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten och ange koden
För att få koden kontakta era ungdomars kontaktlärare eller Rådaskolans expedition på telefonnummer: 0530-182 51 eller 182 55

För mer information klicka här: Brev till vårdnadshavare med barn i grundskola
Svara på Skolenkäten

 

Covid-19

20 januari 2022, beslutade Folkhälsomyndigheten om nya rekommendationer för prioritering av provtagning. Syftet är att testresurserna behöver prioriteras där de gör som mest nytta. 

Nya rekommendationer från 20 januari 

De nya rekommendationerna för provtagning införs med omedelbar verkan i Västra Götaland. Det innebär att testningen prioriteras där den gör mest nytta. Provtagning rekommenderas nu: 

  • Vid medicinska behov efter läkares bedömning 
  • För personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg 
  • För personer med symtom som inte har möjlighet att arbeta hemifrån, inklusive elever i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer. 

Övriga personer kan avstå från provtagning. Det är dock fortsatt viktigt att stanna hemma under sjukdomsperioden och undvika nära kontakter utanför hushållet.  

Detta gäller för personer som har symtom och tagit ett självtest/antigentest: 

  • Positivt provsvar behöver inte följas upp med PCR-test. Betrakta dig som smittad med covid-19. 
  • Ett negativt självtest utesluter dock inte covid-19. 

Förhållningsregler för sjuka och hushållskontakter 

Folkhälsomyndigheten har även beslutat om uppdaterade förhållningsregler för när man själv eller någon i hushållet är sjuk med covid-19.

Läs mer här: 

Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning (Folkhälsomyndigheten.se) 

Källa: Västra Götalandsregionen - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

 

Med vänlig hälsning
Robert Olsson Rektor

Anmälan om specialkost

Vår e-tjänst anmälan om specialkost är till för dig som är vårdnadshavare till ett barn i skolan. E-tjänsten används för att lämna uppgifter inför skolstart och ska sedan lämnas på nytt i samband med varje nytt läsår eller när något ändras. Uppgifterna behöver vi för att, på bästa sätt, ta hand om ditt barn enligt dina önskemål. E-tjänst

Vid frågor och funderingar om specialkost är ni välkomna att kontakta kostchef Martin Zetterström
martin.zetterstrom@mellerud.se

Övrig information

Nu finns möjligheten att sjukanmäla sitt barn via mobilen. Se instruktioner på Rådaskolans hemsida.

Jag vill dela med mig av ett arbete som polisen i Västra Götaland har delat ut. Polisen har tagit fram ett informationsmaterial ”Föräldraskolan” gällande droger som är speciellt riktat till vårdnadshavare. Se bifogad länk.

Föräldraskolan: Information till vårdnadshavare om droger (pdf)

Robert Olsson Rektor

e-tjänst Skola24

Nu kan du som vårdnadshavare och som har barn på Rådaskolan i årskurs 7 - 9 ansöka om konto till Skola24 via e-legitimation.

Ansök via länken: Skola24

Manual Skola24 MobilApp för vårdnadshavare (pdf)

Skola24 för vårdnadshavare. Klicka här för mer information


Kontaktlärare Vårterminen 2022

7A Rosita Olsson, Petra Johansson 
7B Helena Mjörnestål, Daniel Roos 
7C Angela Sandberg, Wasim Atta 
7D Camilla Estroz, Hans Hjort  
7E Emma Moberg, Anders Björklund
8A Päivi Turtinen Karlsson, Martin Niklasson
8B Susanne Schubert Lindström, Lars Lindström
8C Inga Andersson, Rabba Eid, Per Blomberg
8D Ute Faust Thomas, Calle Andersson
9A Mats Björklund, Angel Porres Garcia Cardoso
9B Susanna Skoglund, Jon Danielsson
9C Peter Eriksson, Simon Nilsson
9D Jenny Ferlin, Glenn Öder

Sidan uppdaterades 26 januari 2022