Rådaskolan

Rådaskolan
En grundskola med årskurs 7, 8 och 9 - cirka 330 elever

2024-04-08

Robert skriver: 

Hej!

Skarmar Arbetsmarknadsmassa 18 April Arbetsgivare

 

Den 11 april klockan 10:00 kan eleverna se resultatet av den preliminära antagningen. I samband med detta startar justeringsperioden då eleven med hjälp av studie- och yrkesvägledare Karoline Larsen Andersson kan ändra i ansökan.

Viktiga datum
11 april - Preliminärt antagningsbesked, justeringsperiod startar
3 juni - Sista dag att justera ansökan
25 juni - Slutligt antagningsbesked
4 juli - Sista dag att svara på antagningsbesked

Hej!

Ämnesprov läsåret 2023/2024 Årskurs 9 

Informationsbrev om nationella prov till vårdnadshavare och elever årskurs 9

Vid provtillfällena för årskurs 9 beviljas inga ledigheter! 

 

Ämne 

Vecka 

Provdatum 

Engelska 

16 

tisdag 16 april, torsdag 18 april 2024 

Geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap 

17 

tisdag 23 april, torsdag 25 april 2024 

Matematik 

20 

Tisdag 14 maj, torsdag 16 maj 2024 

 

Anmälan om specialkost

Specialkost E-tjänst

Serviceenhetens e-tjänst anmälan om specialkost är till för dig som är vårdnadshavare till ett barn/elev i förskolan och skolan med behov av specialkost/anpassad kost.
E-tjänsten används för att lämna uppgifter inför skolstart och ska sedan lämnas på nytt i samband med varje nytt läsår eller när något ändras.
Uppgifterna behöver vi för att på bästa sätt ta hand om ditt barn enligt önskemål, utan att utesluta livsmedel i onödan.
Har det inte kommit in någon uppdatering fyra veckor efter terminsstart räknar vi med att barnet/eleven äter normalkost.

För mer info: Specialkost - Melleruds kommun
E-tjänst

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning
Kerstin Forsebo
Driftledare, Serviceenheten
Melleruds kommun
0530-180 31
Kerstin.forsebo@mellerud.se 

Övrig information

Skolskjutstrafiken i Mellerud

Från och med augusti 2023 är skolskjutstrafiken i Melleruds kommun en så kallad öppen skolskjutstrafik i kollektivtrafiken.

Färdbevis
Elever behöver ett färdbevis för att åka med skolskjutsarna - skolkort.

Vid frågor angående skolskjutstrafik och färdbevis, kontakta Gunnar Karlsson på telefon 0530-181 83 eller gunnar.karlsson@mellerud.se.
För vidare information klicka här: skolskjutsar

OBS!
På grund av allergier ber vi alla som vistas på Rådaskolan att inte ha med eller äta nötter, mandlar eller jordnötter i våra lokaler. Tack för visad hänsyn.

Olika nötter som är streck över

Nu finns möjligheten att sjukanmäla sitt barn via mobilen. Se instruktioner på Rådaskolans hemsida.

Jag vill dela med mig av ett arbete som polisen i Västra Götaland har delat ut. Polisen har tagit fram ett informationsmaterial ”Föräldraskolan” gällande droger som är speciellt riktat till vårdnadshavare. Se bifogad länk.

Föräldraskolan: Information till vårdnadshavare om droger (pdf)

Robert Olsson Rektor

e-tjänst Skola24

Nu kan du som vårdnadshavare och som har barn på Rådaskolan i årskurs 7 - 9 ansöka om konto till Skola24 via e-legitimation.

Ansök via länken: Skola24

Manual Skola24 MobilApp för vårdnadshavare (pdf)

Skola24 för vårdnadshavare. Klicka här för mer information


Kontaktlärare Vårterminen 2024

7A Ute Faust Thomas ute.faust.thomas@mellerud.se och
Daniel Karlsson daniel.karlsson@mellerud.se 
7B Rabba Eid rabba.eid@mellerud.se  och
Thomas Leclint thomas.leclint@mellerud.se 
7C Inga Andersson inga.andersson@mellerud.se och
Mushtaq Al Ghrebawy Mushtaq.al.ghrebawy@mellerud.se
7D Sebastian Svärd sebastian.svard@mellerud.se och
Felicia Kanyinda felicia.kanyinda@mellerud.se 
8A Jon Danielsson jon.danielsson@mellerud.se och
Jenny Ferlin jenny.ferlin@mellerud.se  
8B Rozita Taghiyar r.taghiyar@mellerud.se och
Glenn Öder glenn.oder@mellerud.se 
8C Peter Jarlmo peter.jarlmo@mellerud.se och
Susanna Skoglund susanna.skoglund@mellerud.se 
8D Karin Lundberg karin.lundberg@mellerud.se och
Anton Amnehagen anton.amnehagen@mellerud.se
8E Mats Björklund mats.bjorklund@mellerud.se och
Angel Porres Garcia Cardoso angel.porres.g-cardoso@mellerud.se 
9A Rosita Olsson rosita.olsson@mellerud.se och
Marie Håkansson marie.hakansson@mellerud.se 
9B Helena Mjörnestål helena.mjornestal@mellerud.se och
Daniel Roos daniel.roos@mellerud.se 
9C Angela Sandberg angela.sandberg@mellerud.se och
Wasim Atta wasim.atta@mellerud.se
9D Per Blomberg per.blomberg@mellerud.se och
Calle Andersson calle.andersson@mellerud.se
9E Emma Moberg emma.moberg@mellerud.se och
Anders Björklund anders.bjorklund@mellerud.se

Sidan uppdaterades 15 april 2024