Inackorderingstillägg

Om du måste flytta för att kunna gå på din gymnasieutbildning har du möjlighet att söka inackorderingstillägg. Storleken på tillägget är beroende av avståndet till din studieort.

Melleruds kommun betalar inte inackorderingstillägg till elever som mottagits som andrahandssökande till en gymnasieutbildning.

Här finns blankett och regler för att söka inackorderingstillägg

Sidan uppdaterades 18 september 2023