Skotta snö

På vintern ska du som fastighetsägare hålla gångbanan inom tio meter utanför din tomtgräns ren och halkfri. Finns ingen gångbana ansvarar du för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. Några minuters insats med skyffeln innebär att du kan förhindra att någon ramlar och slår sig och att du slipper betala skadeståndet som det kan innebära.

Mellerudsplogning
Mellerudsplogning: snön plogas mot fastighetsgränsen. Fastighetsägaren halkbekämpar cirka en meters bredd av gångbanan.
Strängplogning
Strängplogning: snön plogas till en sträng mellan gatan och gångbanan. En meter av gångbanans bredd skottas och halkbekämpas av fastighetsägaren.
Sidan uppdaterades 27 september 2021