Avfall och återvinning

person som plockar skräp

Kommunen ansvarar för att ta ha hand om allt hushållsavfall som uppstår i kommunen. Nästan allt avfall går att återvinna och du själv kan bidra till förbättrad miljö genom att sortera ditt avfall på rätt sätt.

I Melleruds kommun så ansvarar Renhållningsenheten för avfall och återvinning. Hämtning av hushållsavfall och slamtömning görs av vår externa entreprenör, Ragn-Sells, på uppdrag av kommunen. Vårt team på offentlig renhållning ser till att soptunnor töms och nedskräpning plockas upp på offentliga platser. På återvinningscentral Hunnebyn hjälper vår personal er att sortera rätt bland grovavfall och farligt avfall.

I Melleruds kommun så finns det en återvinningscentral som tar emot grovavfall och farligt avfall i måttliga mängder. Det finns även 7st återvinningsstationer där ni kan lämna förpackningsavfall och tidningsavfall.

Nyheter

Image001 (1)

Dagens tur i område från södra Erikstad upp till Dals Rostock med omnejd, blir tyvärr förflyttad till imorgon lördag 24 februari. Detta på grund av att sopbilen är fast på verkstan med ett elfel. Vänligen låt era kärl stå framme tills imorgon lördag. Förtydligande på bild nedan vilka som tyvärr blir drabbade.

Publicerad 23 februari 2024
Sidan uppdaterades 5 januari 2024