Avfall och återvinning

person som plockar skräp

Kommunen ansvarar för att ta ha hand om allt hushållsavfall som uppstår i kommunen. Nästan allt avfall går att återvinna och du själv kan bidra till förbättrad miljö genom att sortera ditt avfall på rätt sätt.

I Melleruds kommun så ansvarar Renhållningsenheten för avfall och återvinning. Hämtning av hushållsavfall och slamtömning görs av vår externa entreprenör, Ragn-Sells, på uppdrag av kommunen. Vårt team på offentlig renhållning ser till att soptunnor töms och nedskräpning plockas upp på offentliga platser. På återvinningscentral Hunnebyn hjälper vår personal er att sortera rätt bland grovavfall och farligt avfall.

I Melleruds kommun så finns det en återvinningscentral som tar emot grovavfall och farligt avfall i måttliga mängder. Det finns även 7st återvinningsstationer där ni kan lämna förpackningsavfall och tidningsavfall.

Nyheter

På grund av att ena sopbil behöver in på verkstad så kör den andra bilen båda turerna idag och imorgon. Detta kan innebära att ni får tömt senare än vanligt. Vänligen låt era kärl stå kvar tills de har tömts, tack!

Publicerad 16 juli 2024

Det har rått olika tolkningar av det nya EU beslutet kring bioavfall, men i Melleruds kommun får man inte elda något avfall mellan 15 april och 30 september enligt de lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, som Dalslands miljö- och energiförbund har. Vi följer deras uttalande, se länk nedan. De har även information om eldning på deras hemsida, www.dalsland.se. Avfall ska komposteras eller lämnas på vår återvinningscentral.

https://www.dalsland.se/privatperson/avfall/information-om-forbud-att-elda-tradgardsavfall/
Publicerad 19 april 2024
Sidan uppdaterades 8 juni 2024