Avfall och återvinning

I Melleruds kommun så ansvarar Renhållningsenheten för avfall och återvinning. 

Hämtning av hushållsavfall och slamsugning görs av vår externa entreprenör, Ragn-Sells, på uppdrag av kommunen. Våra team på offentlig renhållning ser till att soptunnor töms och nedskräpning plockas upp på offentliga platser. Detta inkluderar även återvinningsstationer, men ansvaret och tömning av containrarna sköts av FTI. På återvinningscentral Hunnebyn hjälper vårt team er att sortera rätt bland grovavfall och farligt avfall.

Under vanliga frågor finns det snabba svar på det mesta, samt länkar till sidor för mer information.

 

Sophämtning av hushållsavfall

Den normala hämtningsintervallen för hushållssopor är var 14e dag i Melleruds kommun. Vill du ha längre intervall måste du kunna hantera din egen kompost. För att få det ska du ansöka till Dalslands miljö- och energiförbund. Läs mer om sophämtningsalternativ under sophämtning – hushållsavfall.

Sophämtning sker även på röda dagar 2023, förutom julveckan (v.52) och nyårsveckan (v.1). Läs mer under inkörning röda dagar.

Sophämtningsdagar

Ta snabbt och enkelt reda på vilka sophämtningsdagar du har genom att klicka på denna länk Soptömningsdagar Melleruds kommun och fyll i ditt fyrsiffriga kundnummer. Detta funkar för både permanentbostäder och fritidsbostäder.

Nyheter

Imorgon torsdag 21/9 kommer sophämtningen att bli senare än vanligt, detta på grund av att en sopbil lämnas in på service idag onsdag. Ni kommer få tömt, men något senare, så låt era kärl stå framme tills de är tömda.

Publicerad 20 september 2023

Torsdag 17/8 och fredag 18/8 kommer Hunnebyn ÅVC att vara stängt på grund av asfalteringsarbete. Under vecka 34 kommer det till att vara begränsad framkomlighet på Hunnebyns återvinningscentral, då resterande asfaltering av området kommer att genomföras. Detta kan orsaka längre köer, samt att man inte kan få slänga sitt avfall med det samma då även personalen får anpassa tömningar av behållarna allt eftersom asfalteringen sker på området.

Publicerad 5 juli 2023
Sidan uppdaterades 28 augusti 2023