Näringslivsråd

2013 bildade Melleruds kommun ett näringslivsråd med ordföranden från de olika intresseorganisationerna i näringslivet.

I näringslivsrådet deltar representanter ifrån Dalslands Sparbank, Ung Företagsamhet, Företagarna, MellerudsNavet, Lantbrukarnas Riksförbund, Köpmannaföreningen och Industrigruppen. Från kommunen deltar kommunalråd, oppositionsråd, kommunchef, näringslivsutvecklare samt andra deltagare efter behov.

Näringslivsrådet träffas ca fyra gånger per år och fungerar som en mötesplats där kommun och näringsliv utbyter idéer och information för att utveckla ett gott näringslivsklimat. Näringslivsrådet ska vara ett bollplank för näringslivsansvarig i kommunen samt rådgivande inför kommunala beslut som gäller utveckling av näringslivet i allmänhet.

Rådet kan exempelvis lämna förslag på prioriteringar och mål för näringslivsarbetet i kommunen. Rådet kan också initiera utvärdering av en insats eller åtgärd inom näringslivsverksamheten.

Sidan uppdaterades 16 september 2022