Näringslivsstrategi

Tillsammans utvecklar vi Melleruds kommun!

Näringslivsstrategin visar viljeinriktningen och prioriteringar för näringslivsarbetet och även arbetet inom andra områden för att främja ett gott företagsklimat. 

Strategin har tagits fram under 2019–2020 i dialog tillsammans med näringslivet, föreningar samt politiker och tjänstemän från Melleruds Kommun.

Baserat på underlaget i arbetet med näringslivsstrategin har fem fokusområden valts ut. Via nedan länkar finns information om fokusområdena samt handlingsplaner för dessa med konkreta insatser.

Sidan uppdaterades 11 februari 2022