Vision Mellerud

En trygg och nära kommun där allt är möjligt!
- Mellerud, en kommun som präglas av trygghet, närhet och möjligheter. Vi är en kommun i framkant av utvecklingen som särskilt prioriterar barn och unga. Mellerud ska vara en kommun som kännetecknas av frihet, gemenskap och sammanhållning.

Mellerud – från historia till framtid

Melleruds historia präglas av jordbruk, järnväg, industri och handel med varor och
tjänster. Akvedukten i Håverud byggdes med djärv och innovativ teknik. Akvedukten är
en symbol för hur nytänkande ligger till grund för utveckling.
På samma sätt som industrin och tekniken utvecklats under 1900-talet ska företagen
utvecklas under 2000-talet. Det ska ligga ett tydligt fokus på miljö och miljövänlig
produktion och tillverkning. Mellerud ska tillvarata kommunens stora möjlighet när det
gäller biogas och vindkraft. Genom satsningar på förnyelsebar energi ska Melleruds
kommun bli självförsörjande på energi.
Att satsa på hållbar utveckling där varje generation bär sina kostnader och inte
överlämnar ekonomiska skulder eller miljöskulder till kommande generationer är av
största betydelse.
Turismnäringens utveckling är av vikt för kommunen. Denna ska utvecklas ytterligare
genom kunskap, kompetens samt vilja och mod att tänka nytt.

De kommunala verksamheterna

För att kunna attrahera framtidens företag, både existerande och nya, lokala och
externa, ska Mellerud vara bland de bästa inom sitt geografiska område när det gäller näringslivsklimat, utbildningsmöjligheter, livskvalitet och omtanke om människorna som bor och verkar i kommunen.
Melleruds kommuns verksamhet ska inta en särställning, och erbjuda service med hög kvalitet, som svarar upp mot de krav kommuninvånarna ställer.

Mellerud – det framtida valet

Melleruds kommun ska vara det självklara valet för såväl boende som företag. Detta ger oss en möjlighet att tillsammans skapa välstånd i framtiden. Kommunens roll ska vara att mobilisera alla krafter och få dem att arbeta mot samma mål. De stora resultaten ska nås genom att människor i näringslivet, organisationerna och de kommunala verksamheterna drar åt samma håll.

Sidan uppdaterades 6 september 2023