Åklång

Fiske i Åklång kräver fiskekort.
Fiskarter: Nejonöga, ål, öring, sik, siklöja, nors, gädda, benlöja, brax, mört, elritsa, sarv, lake, stensimpa, gers och abborre.

Mer information och regler finns under "Länkar".

Sjön Åklång
Sidan uppdaterades 1 oktober 2021