Rådaskolans EU-projekt

Under läsåren 2010/2011 och 2011/2012 arbetar Rådaskolan tillsammans med fyra andra skolor i Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland i ett kulturarvsprojekt. Projeketet kallas "My Community in Europe".

Under det första året har eleverna på varje deltagande skola valt ut fem platser i sitt närområde som de vill slå vakt om och bevara. Platserna har beskrivits och beskrivningarna har lagts ut på projektets hemsida.

Under det andra året ska eleverna analysera vilka hot det finns mot dessa platser och hur man kan arbeta för att bevara dem. Detta kommer att skildras i form av en film för varje plats.

2010/2011 ordnades projektmöten i Arle (Frankrike), Sevilla (Spanien) och Mellerud. I höst samlas projektet i Hamburg och i vår avslutas det med ett möte i Taunton (Storbritannien). Vid varje träff har 3-5 elever från Rådaskolan deltagit. Eleverna har bott som gäster i varandras hem.

Ansvariga för Rådaskolans medverkan är Birgitta Olsson och Christer Johansson.

Grupp med ungdomar
De ungdomar som arbetade tillsammans när projektet hade möte i franska Arles.
Bildcollage

Rådaeleverna valde:
* Dalaborg
* Håverud
* Rådahallen
* Sunnanå hamn
* Vita Sannar

Fotografering i spanska Sevilla.
Fotografering i spanska Sevilla.
Sidan uppdaterades 11 oktober 2021