Registrera mobilnummer sms-tjänst

Vi använder sms för att informera vid driftstörningar, både akuta och planerade. För att du så snabbt som möjligt ska få informationen, kan vi använda utskick med vår sms-tjänst. Sms används som tillägg till kommunens andra kanaler för information.

Så här fungerar det
Om du är skriven på en adress i Melleruds kommun och har en mobiltelefon som är registrerad där, får du automatiskt våra sms-utskick. Vi skickar sms om det är några driftstörningar i ditt område. Sms kan skickas ut vilken tid som helst på dygnet.

Du kan själv lägga till mobilnummer och adresser. Det kan du göra om du vill ha sms till mobiltelefon med kontantkort eller en jobbtelefon som är registrerad på annan ort. Du kan också lägga till fler mobilnummer och adresser. Du kan avregistrera ditt mobilnummer om du inte vill få sms. De ändringarna gör du i formuläret nedan. Observera att du inte kan registrera utländskt mobilnummer, men du kan istället registrera din e-postadress. Om du så önskar kan du registrera både (svenskt) nummer och e-post.

När skickas sms?

Vi använder sms för att informera om planerade eller oplanerade störningar som exempelvis påverkar kommunal vattenförsörjning eller vägar. Sms kan skickas oavsett tid på dygnet.

Vem får sms?

Om du är folkbokförd i Melleruds kommun och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress, får du automatiskt våra sms om det blir en störning på din adress.

Hur hämtas mobilnummer?

Mobilnummer som används vid sms-utskick hämtas i huvudsak från offentliga register. Vi använder även data som invånarna själva har lagt till. Du kan själv lägga till och ta bort mobilnummer. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Vi använder inte sms för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Har du ingen mobiltelefon?

För närvarande kan vi inte skicka meddelande till fasta telefoner. Du kan välja att få information som e-post istället. Då ska du lägga till din e-postadress i vårt formulär längre upp på den här sidan.

Du kan lägga till fler mobilnummer

Sms-utskick är bra för dig som äger flera fastigheter eller har obemannade anläggningar eller om du vill få information om störningar hos till exempel äldre släktingar. Du kan få våra sms även om du:

  • har skyddat telefonnummer
  • har oregistrerat kontantkort
  • äger fritidshus i Melleruds kommun, men är skriven i en annan kommun
  • använder en jobbtelefon som är registrerad på en annan ort.

Då behöver du anmäla ditt mobilnummer i formuläret längre upp på den här sidan.

Behöver jag registrera mitt mobilnummer för att få sms?

Nej, om ditt mobilnummer är nåbart på din adress så behöver du inte registrera dig. Du kan kontrollera det genom att slå upp din adress på valfri nummertjänst på internet. Får du ingen träff på ditt nummer kan du själv anmäla det till oss, använd vårt formulär längre upp på den här sidan.

Kan jag få e-post istället för sms?

Ja, du kan anmäla din e-postadress och få information om störningar som ett e-brev istället. Det gör du genom vårt formulär längre upp på den här sidan.

Informerar ni bara med sms?

ibland använder vi andra kanaler för att informera beroende på situationen, till exempel

  • kommunens webbplats www.mellerud.se 
  • skriftlig information i brevlådan
  • följ oss gärna på kommunens Facebook för ta del av information som kan vara bra att veta
  • via lokalradio.

Varför får jag inte sms från er?

Det kan bero på att ditt mobilnummer inte finns registrerat på den fastigheten. Du kan då själv anmäla ditt mobilnummer till oss så att vi hittar det vid en ny händelse i ditt område. Använd formuläret längre upp på den här sidan.

Hur kan jag kontrollera om mitt mobilnummer finns med i registret?

Enklast är att slå upp din adress på valfri nummertjänst på internet. Får du ingen träff på ditt mobilnummer kan det bero på att du har ett oregistrerat kontantkort eller en jobbtelefon som är registrerad på annan adress. Du kan då själv anmäla ditt mobilnummer till oss, använd formuläret längre upp på den här sidan.

Kan jag avanmäla mitt mobilnummer?

Ja, du kan avanmäla ett eller flera av dina eller familjens mobilnummer om du inte vill ha sms om störningar för vatten. Det gör du i vårt formulär längre upp på den här sidan.

Kan jag få sms till fler mobilnummer och för annan persons räkning?

Ja, du kan till exempel ta emot sms om störningar hos äldre släktingar. Även du som har skyddat nummer, jobbtelefon, oregistrerat kontantkort, äger fritidshus i kommunen eller obemannade anläggningar kan ta del av tjänsten. Mobilnummer till vårdpersonal och hemtjänst kan också registreras. Detta gör du själv genom att anmäla mobilnummer till oss, använd formuläret längre upp på den här sidan.

Kan jag få sms till en mobiltelefon som är registrerad i ett annat land?

Vi kan inte skicka sms till mobiltelefoner som är registrerade i utlandet. Men du kan anmäla din e-postadress och få information om störningar som ett e-brev istället. Det gör du genom vårt formulär längre upp på den här sidan.

Sidan uppdaterades 31 maj 2022