Kvalitets- och utvecklingsarbete

Under den här rubriken hittar du information det arbete som görs för att utveckla Melleruds kommuns verksamheter. Vårt mål är att hålla hög kvalitet i den service som kommunen erbjuder.

Melleruds kommun genomför mätningar av medborgarnas synpunkter på våra verksamheter vart annat år. 2008 gjordes den första och 2010 genomfördes den andra. Resultatet av undersökningarna hittar du under rubriken ”Medborgarundersökningar”.

Vi genomför också regelbundet arbetsklimatundersökningar för att se hur våra medarbetare upplever sin arbetssituation.

Styrningen av verksamheten och ledningen av densamma är andra viktiga delar i vårt kvalitetsarbete. Vårt styrdokument hittar du under här. I planen finns alla de dokument som styr vår verksamhet samlade. De är klickbara så du kan öppna och läsa dem.

I Styr- och ledningsdokumentet kan du också läsa om ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän. Politikerna ansvarar för och beslutar om kommunens inriktning, de frågor vi kallar ”vad-frågor”, tjänstemännen står för utförandet, de frågor vi kallar ”hur-frågor”.

Visionen beskriver våra vad-frågor, det som våra politiker vill att vi ska uppnå. Visionen hittar du under ”Vision”.

PDF-dokument Utveckling av kultur och värderingar

Sidan uppdaterades 16 november 2021