Hur man överklagar

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Melleruds socialnämnd. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att till exempel ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Har ditt överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar på det sätt du begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan du vända dig till socialförvaltningens kansli,
som du når via växeln: 0530-180 00.

Adressen är:

Melleruds Socialnämnd
464 80 Mellerud

Sidan uppdaterades 31 augusti 2021