Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Kommunens ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning stärktes i samband med att psykiatrireformen genomfördes 1995. Avsikten var att förbättra den enskildes livssituation på flera viktiga områden.
Kommunens utökade ansvar avser boende, sysselsättning/arbete och rehabilitering.

Deltagande i psykiatriverksamheten förutsätter en begäran om vårdplanering från regionens slutenpsykiatri, alternativt psykiatriska öppenvårdsmottagningen eller socialtjänsten, varefter en individuell vårdplan upprättas. Bistånd kan ges i form av SoL eller LSS-beslut. Psykiatriverksamheten består av tre verksamheter.

Lotsen och Nystart (dagverksamhet)

Individuell vårdplanering och regelbunden uppföljning av vårdplan, fysisk träning, sysselsättning, resor/studiebesök, stödsamtal, massage, utbildning, social ADL. Stöd kan ges vid besök hos Försäkringskassa, arbetsförmedling samt läkare med mera.
Det finns även beroendegrupp för deltagare i verksamheten med drogproblem samt temagrupp med bearbetning av ångest, oro med mera.

Axet (trygghetsboende/satellitstöd)

I stödet ingår individuell vårdplanering och regelbunden uppföljning av vårdplan, stöd och träning i boendet samt deltagande i Villa Kvarnens verksamhet. Satellitstöd har samma innehåll men ges i brukares egna bostad.

Boendestöd

Boendestöd är beslut enligt SOL och ges i brukarens egna bostad utan att man har tillgång till Axets gemensamhetslokaler.

Sidan uppdaterades 7 mars 2023