Individuell plan

Den som får insatser enligt LSS har också rätt att begära att en individuell plan med beslutade och planerad insatser upprättas. Planen ska utgå från personens egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen.

Sidan uppdaterades 7 mars 2023