Lagstiftning

Den lagstiftning som reglerar det familjerättsliga området finns framförallt i föräldrabalken och i socialtjänstlagen.

Sidan uppdaterades 31 augusti 2021