Sommarjobb årskurs 9 samt årskurs 1 på gymnasiet

Torsdag den 28 mars 2024 öppnar vi ansökningsportalen och onsdag 1 maj 2024 kl. 23:59 stänger vi portalen, därefter sker en lottning som vanligt. 

Ferieungdomsjobb är en chans för dig, som går i årskurs 9 samt årskurs 1 på gymnasiet och är folkbokförd i Melleruds kommun, att prova på hur det är att arbeta i någon av kommunens olika verksamheter. Du får nya erfarenheter och kan få en referensperson som du kan använda när du söker jobb i framtiden. 

Som feriepraktikant ersätter du inte ordinarie personal utan är en extra resurs i verksamheten. Du får vara med i det dagliga arbetet och utföra enklare arbetsuppgifter för att få en god inblick i yrket. De flesta platser finns inom verksamheter för vård och omsorg, barnomsorg och vaktmästeri/parkarbete. 

Ansökan

Det är viktigt att du registrerat rätt mejladress och att du regelbundet kollar din e-post!

Erbjudande om plats

Har du fått erbjudande om en feriepraktik och tackat ja till din plats får du under maj månad ett mail med information om din feriepraktik, detta kommer även att sändas till vårdnadshavare. Där finns namn och kontaktuppgifter till handledaren på din arbetsplats. Ditt ansvar är att själv kontakta handledaren. Du kommer också bjudas in till att besöka din arbetsplats.

Praktikperiod

Arbetstiden är 6 timmar per dag måndag - fredag. Varje period är tre veckor. När du gör din ansökan väljer du den period du vill arbeta. De exakta arbetstiderna varierar beroende på i vilken verksamhet du gör din feriepraktik och det är din handledare som bestämmer vilka tider som gäller för dig. 

För 2024 är det följande tidsperioder som gäller.  
Period 1: 17 juni – 5 juli (Midsommarafton ledig, får inte arbetas in)
Period 2: 8 juli - 26 juli  

Utbetalning av ersättning 

Ersättningen är 60 kr per timme och betalas ut månadsskiftet efter utförd arbetstid, antingen 27 juli, 27 augusti eller 27 september. 

Olycksfallsförsäkring 

Melleruds kommun har tecknat olycksfallsförsäkring. För att försäkringen ska gälla får du endast arbeta under den feriepraktikperiod som står i ditt avtal. 

Sidan uppdaterades 28 mars 2024