Särskilda boenden i kommunen

Det finns boenden för olika typer av vård- och omvårdnadsbehov, exempelvis för personer med demenssjukdomar och personer med omfattande behov av sjukvårdande insatser.

Alla lägenheter/rum är handikappanpassade och det finns gemensamma utrymmen för umgänge och aktiviteter. Oberoende av om behovet av service och vård förändras sedan du fått plats på ett äldreboende skall du inte behöva flytta. På alla boenden finns omvårdnadspersonal dygnet runt och det finns sjuksköterskor under hela eller delar av dygnet. Det finns även tillgång till läkare.

Man ansöker om särskilt boende hos Biståndsenheten. Den som behöver hjälp ska själv eller genom ombud söka detta hos biståndshandläggare i kommunen och kommer då att få ett skriftligt biståndsbeslut inom 10 arbetsdagar efter att komplett ansökan inlämnats. För mera information om Biståndsenheten klicka här

 

Korttidsvistelse

Om du vårdats på sjukhus, men behöver ytterligare insatser till exempel rehabilitering innan du kan klara sig själv i den egna bostaden, kan du få möjlighet till korttidsvistelse. Detsamma gäller vid anhörigvårdares tillfälliga sjukdom eller behov av avlösning. Möjlighet finns även till växelvård.

 

Sidan uppdaterades 16 september 2021