Medling

Ett möte med möjligheter

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet.

Vad är medling?

Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger parterna möjlighet att tala om det som hänt. Medlarens roll är att hjälpa parterna att prata med varandra så att ingen kränks.

Medling kan passa vid olika typer av brott som till exempel misshandel, olaga hot, rån, skadegörelse, stöld och snatterier.

Vad innebär medling för dig som utsatts för brott?

Medlingsmötet kan hjälpa dig att minska eventuell rädsla för den som utsatt dig för brott. Det kan också underlätta framtida möten. Du får möjlighet att berätta för den som utsatt dig för brott hur du upplevt det och vilka konsekvenser det inneburit för dig. Du har också möjlighet att ställa frågor till honom eller henne.

Vad innebär medling för dig som begått ett brott?

Det krävs mycket mod att möta den man utsatt för brott. Genom att ställa upp på medling visar du att du är en person som kan ta ansvar för det du gjort och
vill försöka ställa saker och ting tillrätta. I medling får du en chans att förklara dig och möjlighet att be om förlåtelse för det du gjort.

Vem tar initiativet till medling?

Initiativet kan till exempel tas av dig själv, polis, socialtjänst eller skola.

Kontakta oss

Socialkontoret
E-post: socialkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-181 50

Sidan uppdaterades 1 september 2021