Företag/Föreningar

Arbetsmarknadsenheten kan bl.a. stötta ert företag genom att underlätta vid rekryteringen av personal. Genom en inledande praktikperiod får ni tid till att lära upp och se ifall personen är rätt för er.

Vi kan även erbjuda dig som företagare, utbildning i konceptet Arbetsplatsambassadörer, en utbildning som ger redskap till att ta emot praktikanter på ett bra sätt och även arbeta för en god arbetsmiljö. En utbildad arbetsplatsambassadör är en nyckelperson för att introducera nyanställningar i företaget.

En stor del av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet syftar till att stärka arbetslösa personers förmåga och möjligheter att få ett jobb. En praktik ger värdefulla erfarenheter och nya referenser. Hör gärna av er ifall ni är intresserade av att ta emot någon på praktik.

En kille som svetsar

Föreningar

Har er förening anställda med lönebidrag, då kan ni söka ett extrabidrag via kommunens Arbetsmarknadsenhet, föreningsbidrag. Syftet är att öka möjligheterna för personer med funktionsvariationer att få ett arbete, samtidigt som vi vill stödja så många föreningar som möjligt till att kunna anställa.

Kontakt

Ann-Charlotte Svensson
Verksamhetsledare AME
E-post: ann-charlotte.svensson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 94

Sidan uppdaterades 8 september 2023