Djur

Skadade och döda djur

När vilda djur är skadade och behöver avlivas hänvisar kommunen till Polisen. Polisen tar kontakt med jaktlag eller lämplig skytt. Döda hästar och sällskapsdjur kan lämnas till ett företag för kremering eller energiåtervinning. De kan också grävas ner om man följer kommunens anvisningar.

Döda hästar och sällskapsdjur kan grävas ner. För att undvika smittspridning måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Det finns olika företag som är specialiserade på att ta hand om döda hästar och mindre sällskapsdjur. Sällskapsdjur och hästar kan även grävas ner på en annan plats om man följer kommunens anvisningar. Även aska från döda sällskapsdjur kan grävas ned på din egen mark. 

Skadade eller döda vilda djur

Hittas döda vilda djur kan Statens veterinärmedicinska anstalt vara intresserade av att obducera dessa. Information och formulär för detta finns om du klickar på länken nederst på sidan.

Döda djur som ligger olämpligt kan tas omhand av ansvarigt jaktlag. Hänvisa till Polisen som kan ta kontakt med aktuellt jaktlag. På allmän plats kan även kommunens kommunjägare kontaktas via kommunens växel.

Mer information

 

Skyddsjakt

Skyddsjakt innebär att jakt vid vissa tillfällen blir tillåten för att undvika skador. Under skyddsjakt får även djur som är fridlysta, eller djur för vilka jakttiden inte är inne, jagas.

Det bör påpekas att skyddsjakt är noga reglerat.

Kommunens skyddsjägare

De kommunala skyddsjägarna är i första hand en funktion för att hantera vilt på kommunens egen mark som inte är utarrenderad för jakt. Exempel är inom tätorterna, där uppdragen kan gälla allt ifrån skyddsjakt på fågel till eftersök av skadat vilt.
Att hjälpa privatpersoner med problem kopplade till vilda djur ingår inte inom ramen för kommunens skyddsjägares uppdrag.
Det är polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs samt lämnar tillstånd till att lossa skott inom tätbebyggt/detaljplanerat område.

För Västra Götalands län som har reproducerande stammar av varg och lo innebär det att ansökan om skyddsjakt ska ställas till Länsstyrelsen

Mer information

Störande fåglar

Fågel
Foto: pixabay.com

När fåglar blir för många och bygger bo i bostadsområdena kan störningarna bli så stora att vi måste göra något åt dem.

Måsar, kajor och skator kan upplevas som störande under häckningsperioden, mars till juni. Är du fastighetsägare har du enligt miljöbalken ett ansvar för att förebygga dessa problem.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har ett ansvar för att förebygga störningar från fåglar. Hyresgäster som t ex bor i hyreslägenhet ska i första hand kontakta fastighetsägaren om problem med fåglar.

Tidigare var det vanligt att man försökte lösa problemet genom att låta skjuta fåglarna. Men det är ingen särskilt bra metod då det inte löser problemen långsiktigt. Det är istället bättre att på olika sätt försvåra för fåglarna att häcka, bygga bo, och att se till att tillgången på föda är så liten som möjligt.

Tips

  • Du kan vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna fått ungar.
  • Samarbeta med andra fastighetsägare i området. Det hjälper inte att ett hustak är fritt från oönskade fåglar om det är ljud som är problemet.
  • Minska tillgängligheten på mat, informera de boende om att de ska undvika att mata småfåglar i området eftersom det drar till sig både större fåglar och råttor. Se också till att avfallshanteringen fungerar, fåglarna ska inte komma åt innehållet i papperskorgar, soptunnor eller komposthögar.
  • Minska tillgängligheten på bomaterial genom att hålla rent från kvistar och annat, och försök få bort fjolårsbon och årets påbörjade bon innan äggläggningen.
  • Gör de möjliga boplatserna otillgängliga med till exempel nät eller linor över taket. Det finns även, så kallade spikmattor och klibbiga material som kan läggas ut där fåglarna annars gärna sitter, som håller dem borta.
  • Sök på Internet, efter fågelsäkring.

Avskjutning

Avskjutning är en kortsiktig lösning som inte rekommenderas. Snart har man samma problem igen.
Avskjutning av fåglar inom tätbebyggt område är farligt och besvärligt och som sagt ger det som oftast bara en mycket kortvarig effekt, därför tillämpas det ytterst restriktivt. Bland annat får enbart personer med tillstånd från polisen skjuta inom tätbebyggt område.

Trafikolyckor med vilt

Inom Melleruds kommun dödas eller skadas årligen ett antal rådjur, harar, rävar, grävlingar med mera i trafiken.

Observera! Trafikolycka med större vilt, till exempel älg, rådjur eller vildsvin, ska alltid, dygnet runt, rapporteras till polisen på larmnummer 112. Sker inte detta betraktas det som smitning och är belagt med böter. Du är också skyldig att märka ut kollisionsplatsen.

En särskild markeringsremsa, som delas ut vid bilbesiktningen, är bra att alltid ha med i bilen. Annars kan du använda plastpåse eller en pappersremsa. Sätt markeringen på den vägsida djuret försvunnit åt.

Vilt

Älg
Foto: pixabay.com

Jakt och jakträtt regleras enligt jaktlagen, 1987:259, och jaktförordningen, 1987:905. Jakträtten är starkt begränsad inom detaljplanelagda områden.

Vid påträffande av aggressiva och eller skadade djur inom detaljplanelagt, tätbebyggt, område bör allmänheten kontakta Polisen på nummer 114 14 eller 112. Polisen har rätt att besluta om avlivning av vilt som utgör skada eller är skadade eller fara för människors säkerhet.

Kommunen i form av markägare har inget ytterligare ansvar jämfört med andra markägare. Kommunen ansvar inte för de skador och olägenheter som vilt orsakar.

Har du som fastighetsägare problem med vildsvin på egen tomt är det ditt ansvar som fastighetsägare att bekosta åtgärder till exempel stängsla in din tomt, strikt markägaransvar.

Tips för att hålla rådjur och älg borta från trädgård
Som fastighetsägare får man freda sig på de sätt som är tillåtna. Rådjur gillar exempelvis inte blodmjöl, som man kan sprida i rabatterna för att hålla dem borta. Undvik också att låta äpplen ligga kvar i trädgården, då det lockar till sig djuren. Trädgårdsavfall kan hushållen lämna gratis på Hunnebyns återvinningscentral. Är djuret aggressivt och en fara för människor eller är skadat, kan du kontakta polisen för hjälp. 

 

Grävling på tomten

Grävlingen finns i så gott som hela Sverige, utom på Gotland och i fjällvärlden norr om södra Lappland. Grävlingen finns i löv- och blandskogar, snårlandskap, trädgårdar och parker.

Grävlingar

Grävlingen attackerar normalt inte människor, men kan bita ifrån om den blir överraskad eller trängd. Grävlingen är aktiv i skymningen och på natten. Den är vanligen en enstöring, men kan gräva omfattande gryt, som bebos av flera familjer.

Grävlinggryt

Stora boanläggningar med luftschakt, många ingångar och flyktgångar används i årtionden och bebos av många generationer. Ett grävlingsgryt kan ha 40 ingångar och gångsystemet kan vara upp till 10 meter långt i flera våningar. Bona byggs ständigt ut. För varje kull grävs en ny yngelhåla. Grävlingen sover under vintern. Vilotiden bestäms av klimat och väder. Det är ingen riktig vinterdvala, som för björnen. Grävlingen lämnar dock inte boet, utan lever på det stora fettlager som den byggt upp under hösten.

Tips för att bli av med grävling

  • Markera revir och sprid doft av människa: Djur markerar ofta revir med urin. Genom att sprida urin längs tomtkanten markerar man för grävlingen att reviret är upptaget. Man kan också prova att sätta upp trasor indränkta med ex. parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver.
  • För oljud: Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. Har man en sommarstuga som man lämnar för sommaren, kan man till exempel lämna en radio på timer. Tänk bara på att inte störa grannarna med radioljudet.
  • Grävling under huset: Man bör se upp om grävlingen börjar boa in sig under en husgrund på tomten. Den skickliga grävaren kan bygga stora lyor. För att undvika skador på huset, bör därför ingången sättas igen och husgrunden tätas, när grävlingen inte är inne.
Sidan uppdaterades 27 september 2021