Protokoll

Här samlas alla protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, nämnder med flera.

Alla protokoll är i grunden offentliga handlingar, dock kan sekretess föreligga i vissa särskilda fall - då det föreligger sekretess är dessa delar av protokollen borttagna och markerade med sekretesstämpel. Du har rätt att överklaga ett beslut om sekretess. För överklagan kontakta berörd förvaltning eller nämnd.

Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Om webbplatsen.

Anteckningsblock
Sidan uppdaterades 2 december 2021