Socialpsykiatri

Socialpsykiatrins verksamheter riktar sig till personer med psykisk ohälsa, psykisk  funktionsnedsättning och/ eller kognitiv funktionsnedsättning. Socialpsykiatrin i Mellerud består av två olika verksamheter: Lotsens dagverksamhet och boendestöd.

Lotsen (dagverksamhet)

Om du har en psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa eller upplever ensamhetsproblematik är du välkommen till Lotsens dagverksamhet

Lotsens dagverksamhet är en öppen verksamhet vilket innebär att du inte behöver ett beslut från socialtjänsten för att delta

Det finns möjlighet för dig att göra ett studiebesök på Lotsen utanför befintliga öppettider om du känner dig osäker inför nya sammanhang. Ring 070 339 74 06 för att boka ett studiebesök med personal.

På Lotsens dagverksamhet erbjuder vi olika aktiviteter och meningsfull sysselsättning i samråd med dig som deltagare.

Aktiviteter som vi erbjuder:

 • Trädgårdsarbete. Vi har stor trädgård samt ett växthus. Vi gör även saft och sylt på våra egna bär och frukter från trädgården 
 • Enklare snickeri 
 • Bordtennis
 • Skapande verksamhet med bland annat pyssel, måleri och syslöjd
 • Bakning
 • Gemensam matlagning till självkostnadspris
 • Sällskapsspel
 • Vilorum med böcker
 • Datarum
 • Högtidsfirande
 • Husmöten där alla är välkomna att delta. 

 

Boendestöd

Boendestöd är en insats enligt SOL som ges i den enskildes egna bostad utifrån individuella behov.  I boendestödsteamet arbetar personal alla dagar i veckan.  
 
Personal som besöker dig i hemmet har som uppgift att motivera och stötta dig i din vardag så att du kan känna dig trygg, aktiv och leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet är motiverande och ska leda till att du kan leva så självständigt som möjligt.  
 
Exempel på boendestödinsatser kan vara stöttning med: 

 • Att skapa sociala kontakter  
 • Att utveckla och träna dina egna förmågor och färdigheter 
 • Motiverande samtal
 • Struktur i vardagen  
 • Planering
 • Kontakt med myndigheter
 • Att hitta en meningsfull sysselsättning
 • Handling
 • Tvätt
 • Promenader
 • Matlagning

 

Så ansöker du

För att ansöka om boendestöd vänder du dig till Vuxenenhetens handläggare i Melleruds kommun och ber om att få prata med en handläggare. 
Du kan komma i kontakt med en handläggare via följande telefonnummer: 0530-181 50.  
 
Handläggaren kommer att ställa frågor och du berättar om dina behov och önskemål. Handläggaren gör en utredning och bedömer om du är berättigad till boendestöd och i så fall i vilken omfattning.

Adress

Melleruds kommun
Stöd och service/Socialpsykiatri
46480 Mellerud

Kontakta oss

Tatjana Drewitz
Enhetschef Öppenvårdsenheten
E-post: tatjana.drewitz@mellerud.se
Telefon: 0530-181 21

Biståndsenheten (IFO)
E-post: bistandsenheten@mellerud.se
Adress:
Dalslands sjukhus
668 40 Bäckefors

Telefontid till handläggare:
Måndag-fredag 08:30-09:30

Dagverksamhet Lotsen
Adress:
Snickargatan 6
46430 Mellerud

Öppettider:

Måndag 10.00-15.00
Tisdag 17.00-21.00
Onsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-15.00
Fredag 17.00-21.00
Lördag 13.00-16.00
Söndag 13.00-16.00

Sidan uppdaterades 17 april 2024