Bergs Sysselsättningsplatser

I barackerna vid Bergs Sjukhem (gamla kommunrehab) finns verksamheten Bergs där AME bedriver sysselsättningsplatser. 
 
Sysselsättningsplatserna är i första hand till för de kommuninvånare som av någon anledning har en nedsatt arbetsförmåga. Antal arbetsdagar/vecka, arbetstider och arbetsuppgifter utgår helt från individens behov. Målsättningen är att efter en tid vid Bergs komma vidare till annan praktik/anställning med anpassningar utifrån varje individs förutsättningar.  

På Bergs jobbar man mycket med AME:s återbruksverksamhet men övriga sysslor såsom yttre och inre skötsel förekommer också.  

Välkommen till Bergs
Kontakt

Cecilia Sannebro
Arbetsledare Bergs
E-post: cecilia.sannebro@mellerud.se
Telefon: 0530-181 90

Besöksadress

Kyrkogatan 5 
464 30 Mellerud

Jacka Melleruds kommun
Sidan uppdaterades 15 maj 2023