Kommunalförbund

Enligt Kommunallagens 3 kap 20 § får kommuner och landsting bilda kommunalförbund och lämna över vården av kommunala angelägenheter till sådana förbund.

Melleruds kommun är medlem i tre olika kommunalförbund - Dalslands Miljö- och energiförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Sidan uppdaterades 15 november 2021