X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska som andraspråk

För dig som läser svenska som andraspråk har biblioteket mycket att erbjuda.

Förutom ett eget utbud av bland annat SFI-böcker, grammatikböcker och språkböcker kan biblioteket även låna in önskade böcker från andra bibliotek.

Vi har en egen avdelning med lättlästa böcker, både för vuxna och för barn.

Vi kan också erbjuda litteratur på många andra språk än svenska, bland annat engelska, tyska, spanska, franska, arabiska, ryska, kurdiska och thailändska. Dessa böcker finns också både för vuxna och för barn.

Fråga oss gärna!

Flaggor

Swedish as second language

For those who read Swedish as a second language, the library has a lot to offer.

We have our own range of SFI books, grammar books and language books, but we can also borrow desired books from other libraries.

At www.unniversus.se you can find free audio tracks for pronunciation training in Swedish.

We have a separate section with easy-to-read books, both for adults and for children.

We can also offer literature in many languages other than Swedish, including English, German, Spanish, French, Arabic, Russian, Kurdish and Thai. These books are available for both adults and children.

Please ask us if you have questions!

 

Kontakta oss

Melleruds bibliotek
E-post: biblioteket@mellerud.se
Telefon: 0530-182 00
Södra Kungsgatan 7
464 22 Mellerud

ÖPPETTIDER:

Måndag: 10.00-13.00

Tisdag: 10.00-18.30

Onsdag: 10.00-18.30

Torsdag: 10.00-18.30

Fredag: 10:00-17.00

Lördag: 10.00-13.00

Tidningsrummet öppnar kl. 8.15

Sidan uppdaterades 10 november 2021