WEPA

WEPA står för West Sweden EU-Projekt Analystjänst. Det är en service organisationen West Sweden ger sina medlemskommuner.

WEPA-arbetet pågår och har genomförts i följande steg:
1. Förvaltningarna i kommunen tog fram 29 förslag på projekt vi skulle vilja söka EU-stöd för.
2. Kommunstyrelsen prioriterade 17 av projekten. Dessa 17 idéer presenterades för West Sweden.
3. West Sweden gjorde en analys av möjligheterna att få stöd för dessa projektidéer. Analysen återrapporterades till kommunen i maj 2011.
4. Därefter har kommunstyrelsen prioriterat ytterligare en gång och valt ut sex projekt som vi kommer att söka pengar för. West Sweden kommer att hjälpa oss med dessa ansökningar.

De sex projekt vi arbetar vidare med:
* Storyline som en viktig del i Lgr 11:s mål om ämnes-övergripande arbetssätt
* Kulturell profilering för att locka fler besökare och göra Mellerud mer känt
* Bredbandsutbyggnad
* E-tjänster till medborgarna
* Hur skapar vi möjligheter för sysselsättning för personer med funktionsnedsättning
* Installation av kretsloppsanpassade avlopp

Sidan uppdaterades 22 december 2022