Medarbetarundersökning 2011

2011 gjordes den tredje medarbetarundersökningen enligt samma mall som 2007 och 2009.

Undersökningen finner du som en länk här under.

PDF-dokument Diagram

PDF-dokument Enkät

Sidan uppdaterades 20 oktober 2021