Medarbetarundersökningar

Melleruds kommun strävar efter att bli en bättre arbetsgivare och en attraktiv arbetsgivare, som en del i detta arbeta har vi beslutat att kontinuerligt genomföra medarbetarundersökningar.
Undersökningarna genomförs som ett frågeunderlag och behandlar de flesta delarna som ligger under arbetsgivaransvaret. Undersökningen ska vara ett komplement till medarbetarsamtal och APT. Ett komplement där man kan ge sina synpunkter anonymt.

Vid uppföljningen av svaren har vi arbetat i flera olika led. Dels har vi haft en genomgång övergripande då man redogjort för hur det generella läget är. Därefter har man haft genomgång förvaltningsvis och slutligen enhetsvis. Undersökningen är tänkt som ett hjälpmedel för våra ledare för att utvecklas i arbetet.

PDF-dokument Jämförelsediagram

PDF-dokument Jämförelseenkät

Sidan uppdaterades 12 maj 2023