Lekplatser

Lek och rörelse är viktigt för barns hälsa och välmående. I Melleruds kommun finns det 8 lekplatser som är tillgängliga för allmänheten, som ligger både centralt och i närliggande tätorter. Här kan du läsa mer om varje lekplats och se vart dem ligger på kartan. Nedan finner du även information om hur vi arbetar med att säkerhet och kontroller av lekplatser.

Säkerhet

Varje månad utförs en kontroll av alla lekplatser. Detta görs av en extern firma. Under vintern utförs dessa kontroller varannan månad.

Kontrollen följer en svensk-europeisk standard för lekplatser där man bedömer eventuella fel utifrån A, B och C. A-fel bedöms som allvarliga till C-fel som anses vara lindriga. Vid varje kontroll förs det ett protokoll på eventuella fel som hittas, där akuta fel åtgärdas direkt på plats.

Utöver kommunens egna kontroller så utförs även en besiktning av alla lekplatser i kommunen. Detta görs av en extern besiktningsman med tidsintervall på vartannat år.

När nya lekplatser byggs så utförs en slutbesiktning innan de tas i bruk.

Vid varje lekplats finns det en informationsskylt med skötselinformation och hur du anmäler fel eller skador.

Sidan uppdaterades 21 september 2023