Kostenheten

Kostenheten består av ett härligt gäng på cirka 30 kockar och måltidsbiträden som tillagar goda och näringsriktiga måltider till förskola, skola, särskilda boende, hemtjänst och gruppboende inom kommunen. Det finns fyra tillagningskök och tio mottagningskök. Tillagningsköken är placerade på Skållerudshemmet, Åsebro skola, Karolinerskolan och Råda skolan. Totalt tillagas det cirka 1800 luncher under en dag, utöver dessa tillkommer det frukost, mellanmål och middag till vissa verksamheter.

Näringsriktig mat som hamnar i magen ger bra förutsättningar för att må bra och främjar såväl lärande i förskolan/skolan som välbefinnande inom vård och omsorg. Oavsett om maten lagas av råvaror från grunden eller med hjälp av hel- och halvfabrikat så ska livsmedlen vara av god kvalitet. Köken strävar efter att erbjuda så mycket hemlagat som är möjligt.

För att få barn/elever och boende inom äldreomsorg att vara delaktiga och kunna påverka måltiderna, anordnas matråd ett par gånger per år för respektive verksamhet. Inom äldreomsorgen finns det kostombud som representerar varje boende. Här diskuteras det angående måltidsmiljö, utbud och servering m.m. Tillsammans med Hushållningssällskapet, kostombuden inom äldreomsorgen och våra kockar, har det tagits fram ett dokument ”Mat- och måltidsglädje för äldre i Melleruds kommun”. Det är en lättillgänglig vägledning och kunskapssammanställning av bland annat Socialstyrelsens regelverk och Livsmedelsverkets råd och gällande lagstiftning, samt hur kommunen arbetar kring måltiderna som helhet inom äldreomsorg.

Kostenheten ingår i ett nätverk tillsammans med övriga Dalslandskommuner och Säffle kommun gällande bland annat vårt livsmedelavtal och kostdatasystem Matilda. From. juni 2022 så har vi avtal med en grossist som förser oss med flertalet lokala livsmedel till våra verksamheter.

Logotyp Skolmatsakademin

Melleruds kommun är medlem i Skolmatsakademin, som är ett kunskapsnätverk inom Västra Götalandsregionen som arbetar för att främja skolmåltiden och goda matvanor inom skolan. Nätverket anordnar utbildningar och kunskapsutbyten emellan andra kommuner.

Logotyp EU skolmjölk

Mjölken som serveras som dryck inom förskola och skola finansieras delvis via Europeiska garantifonden för jordbruk. Syftet med detta EU stöd är att ge fler barn och elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.

Sidan uppdaterades 23 mars 2023